พัฒนา Fa & Note ชาวกรมอนามัย (4) ... ภารกิจที่ท่านรองฯ โสภณ มอบหมาย

ดิฉันอยากให้พวกเรามีความภูมิใจ ที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร และเป็นพลังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และประโยชน์อันนี้ก็จะนำไปสู่องค์กรของเรา คือ กรมอนามัย และที่สำคัญยิ่งที่สุด ก็คือ นำไปสู่การมีสุขภาพของประชาชนไทย สมกับปรัชญาในการทำงานของกรมอนามัยที่ว่า "กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี"

 

งานนี้ ท่านรองฯ โสภณ มอบหมายงานโดยตรงค่ะ ให้กับ คณะกรรมการจัดการความรู้ และ Health Model สายส่งเสริมสุขภาพ กับ สำนักสนับสนุนการจัดการความรู้ ของกรมอนามัย เพื่อร่วมกันจัดหลักสูตรพิเศษให้กับชาวกรมอนามัย ตามที่เราได้มี BAR กับท่านรองฯ กันก่อนที่จะมีการดำเนินงานประชุมนี้ ที่นี่ค่ะ คิดหลักสูตร Train Fa & Note + Blogger 

 

วันแรกในพิธีเปิดการประชุม คุณหมอบุญเอื้อ รักษาการ ผอ.กองทันตสาธารณสุข ได้กล่าวรายงานในที่ประชุม แก่คุณหมอนันทา อ่วมกุล ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งท่านได้บอกเล่า เรื่องของการเตรียมการจัดประชุมดังนี้ค่ะ 

 • กรมอนามัยมีนโยบายให้หน่วยงานใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่ง ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ” และก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
 • คณะทำงานการจัดการความรู้ และ Health Model ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ ในการเป็นแกนกลางของการจัดการความรู้ ของสายงานส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัย ในกำกับของท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์โสภณ เมฆธน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้” ขึ้น
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความรู้ ในการทำหน้าที่ Facilitator และ Note taker สร้างเสริมประสบการณ์การบันทึกเรื่องเล่า ด้วย Webblog และเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากร กรมอนามัย เพื่อต่อยอด และเพิ่มทักษะในจัดการความรู้ให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการบรรลุภารกิจ สู่วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
 • และการประชุมครั้งนี้ เป็นวิทยากรของกรมอนามัย ก็คือ คุณหมอนันทา และคณะ ก็คือ คุณศรีวิภา คุณฉัตรลดา คุณวิมล และตัวดิฉันเองละค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีม สำนักสนับสนุนการจัดการความรู้ สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

คุณหมอนันทา ได้กล่าวประเด็นสำคัญๆ ของฝากจากท่านรองฯ โส (ซึ่งท่านติดภารกิจไปเนปาลค่ะ) ให้ฟังว่า

 • ท่านรองฯ มีความต้องการอย่างมากที่อยากให้พวกเราได้มาร่วมกันเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของพวกเรามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้แก่เรา และผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาคน คือ ตัวเราเอง พัฒนางานที่เรารับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาองค์กร
  กรมอนามัยของเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การที่จะเป็นองค์กรหลัก ไม่ใช่แค่เพียงตั้งชื่อ แล้วเราจะเป็นองค์กรหลัก แต่แปลว่า เราได้รับการยอมรับจากทุกคนว่าเป็นองค์กรหลัก แปลว่า มีคนในหน่วยงานขององค์กรนี้ มีความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สามารถให้ข้อแนะนำ หรือสนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติสามารถนำเอาความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปเผยแพร่ หรือไปให้กับคนอื่นๆ ได้
 • เพราะฉะนั้น กระบวนการจัดการความรู้นี้ ท่านรองฯ ก็เห็นว่า เป็นกระบวนการที่สำคัญ หรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรของกรมอนามัย
 • ท่านก็ได้ร่วมวางแผน แสดงความต้องการว่า ต้องการอะไรบ้าง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างมาก ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้
 • เมื่อเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียน หรืออนาคตเราอาจจะเป็นอัจฉริยะในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ... เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาในวันนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนอื่นๆ ที่ไม่ได้มาด้วย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้เราไปสู่ความเป็นเลิศ
 • ดิฉันอยากให้พวกเรามีความภูมิใจ ที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร และเป็นพลังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และประโยชน์อันนี้ก็จะนำไปสู่องค์กรของเรา คือ กรมอนามัย และที่สำคัญยิ่งที่สุด ก็คือ นำไปสู่การมีสุขภาพของประชาชนไทย สมกับปรัชญาในการทำงานของกรมอนามัยที่ว่า "กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี"
 • ขอขอบคุณ และขอเปิดการประชุมค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (4)

สวัสดีค่ะคุณหมอนนท์...เพื่อนร่วมทาง

 • บรรยากาศดูสงบ  ขรึม ดีจังเลยนะคะ
 • คุณหมอเป็นวิทยากรด้วย...เท่จังเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 • วิทยากรเรื่อง เปิด บล็อก ค่ะ ครูอ้อย
 • เรื่องเจ๊าะแจ๊ะไงคะ ยากเหมือนกันเน๊าะ
 • คนจะ comment ได้นี่ เขาเริ่มต้นกันยังไม่ค่อยได้ ... (ผู้เข้าเรียน)
 • เรื่องนี้ ครูอ้อยต้องมีเคล็ด (ไม่) ลับ แน่เลย
 • ครูอ้อยมีเวลาขยายเคล็ดนี้ในบล็อกบ้างไหมคะ ... แบบว่า อยากรู้เทคนิคจัง
น้ำเพชร ค่ะ
IP: xxx.26.126.200
เขียนเมื่อ 

ประทับใจอาจารย์หมอนันทามากค่ะ เปิดการประชุมกระชับต่อด้วยบรรยายที่ไม่มากแต่บูรณาการได้เยี่ยมค่ะ

 • ขอบคุณค่ะหมอน้ำเพชร
 • อาจารย์หมอนันทา เต็มที่อยู่แล้วค่ะ ในเรื่องการบรรยาย โดยเฉพาะกับชาวกรมอนามัย