แนวโน้มของการฝึกอบรมในอีก5ปีข้างหน้า

ในความคิดของผมแนวโน้มของการฝึกอบรมในอีก5ปีข้างจะมีการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจะมีการลงทุนทางเศรษฐกิจมากขึ้นจากองค์กรจากต่างประเทศและภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันขององค์กรณ์ต่างๆมากขึ้นทำให้ทุกองค์กรต้องการสมาชิกที่มีคุณภาพ จึงทำให้มีการใช้การฝึกอบรมเข้ามาใช้รวมถึงการที่องค์กรต่างๆเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมากขึ้นไปด้วยและทำให้หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมีการแข่งขันกันทำให้องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรมได้ประโยชน์มากขึ้นจากตัวเลือกของหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมและเรื่องในการฝึกอบรมมากขึ้นตามไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิวะภัทรความเห็น (0)