สำหรับวันนี้ 15 ธันวาคม 2548 เข้างานตามเวลาปกติ งานแรกที่ได้ทำสำหรับวันนี้คือการหาข่าวเหมือนเดิม แล้วนำไปตัดแปะลงในกระดาษ วันนี้หาข่าวได้ประมาณ 4-5 ข่าว และหลังจากนั้นได้ทำการ เรียบเรียงเอกสาร สคริปต์เก่า ๆ และได้ทำการเขียนสคริปต์ เรื่องที่ได้ไปถ่ายมาที่ลพบุรี คือก๋วยเตี๋ยวตาบอดมีขั้นตอนในการเขียนดังนี้

1.รวบรวมข้อมูล

2. จดข้อมูลที่เราได้ไปเจอมาเมื่อวันก่อน

3. ทำการร่างสคริปต์

4.ลงมือเขียนเสคริปต์

5.ตรวจทาน

6.ส่งให้ครีเอทีฟ

หลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเที่ยงครับ

หลังจากนั้นก็ได้ทำการไปอัดเสียง OS ( ออฟซีน) คือการอัดเสียงบรรยายของผู้บรรยาย คือผู้บรรยายไม่ได้ไปเห็นภาพจริง ๆ  เค้าก็เลยเรียกว่า ออฟซีน  ขั้นตอนในการอัดเสียงคือ การอัดลงในกล้อง DV ธรรมดา แล้วเอามาตัดต่อในโปรแกรม พรีเมียร์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการเปิดเครื่อง ที่กล้อง

2. ต่อไมค์ 

3. ต่อหูฟัง 

4.กดปุ่ม rec

5. ผู้บรรยายอ่าน (คุณ PK )

หลังจากนั้น ก็มีอื่น เล็ก ๆ น้อย อ่างเช่น ส่งโทรสาร และถ่ายเอกสาร

* สำหรับอาการป่วยของผมในวันนี้ดีขึ้นแล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ