พวกเราได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก  ภายในเว็บไซต์นั้นเรานำเสนอทั้งประวัติความเป็นมา   วัสดุอุปกรณ์  กรรมวิธีการทำและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเราจึงขอเชิญเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก ดังนี้

     1.เพื่อนๆได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้านในการทำผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก  
     2.ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการเพื่อนๆจะมีวิธีพัฒนาผลงานเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมของคนไทยและคนต่างชาติอย่างไรบ้าง
     3.พวกเราอยากทราบว่าเพื่อนๆทำเว็บไซต์เรื่องอะไรกันบ้าง วิธีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร


     ขอเชิญเพื่อน ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ

                                                                        [SDD] Enterprise Ltd.