แนวโน้มธุรกิจการฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

แนวโน้มธุรกิจการฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

     ในปัจจุบันธุรกิจการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  ความชำนาญ ความสามารถให้กับผู้ที่เข้าอบรมนั้น เป็นสิ่งที่มีบุคคลให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ  ย่อมต้องการให้บุคคลากรของตนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทำให้ธุรกิจการจัดฝึกอบรม มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการจัดฝึกอบรมในแต่ละอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างมาก ทั้งได้รับความรู้ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม จากผู้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และยังได้ปฏิบัติจริง ซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้เข้าฝึกอบรมนั้น ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่นำไปประกอบเป็นอาชีพ เช่น การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ , ฝึกอบรมการทำขนม ,ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  , การจัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้ ฯลฯ

     ซึ่งหากธุรกิจการจัดฝึกอบรมยังเป็นที่ได้รับความสนใจ อาจทำให้ธุรกิจในการจัดฝึกอบรม อีก 5 ปี ข้างหน้านั้น เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น  ธุรกิจนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นและอาจถึงขนาดมีการเปิดจัดการอบรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในบางเรื่อง เพื่อง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปฝึกอบรม และอาจจะมีการจัดฝึกอบรมแบบที่ทันสมัยขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิรินความเห็น (0)