วิธีทำ

1.เปิดรูปเลือกรูปที่ต้องการทำเป็นฺ Background

2.ใช้ Rectangular maarquee tool ขอบส่วนที่จะตัดออกแล้วกด Delete ที่คีย์บอร์ด

3.เปิดรูปอีก 1 รูปเลือเครื่องมือ Lasso tool เลือกเฉพาะส่วนที่จะทำและคลิกเครื่องหมาย  Move Tool ลากมาไว้ที่ Background

4.เลือกยางลบลบส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วเลือกตำแหน่งวางภาพ

5.เลือก T พิมพ์ข้อความ แล้วไปที่ Layer แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ T ใน Layer  จะมี Layer คลิ๊ก style Drob shadow,satin ปรับ opacity = 100%  และ Fill opacity = 40% คลิ๊กถูกที่ Blend clipped layers as group กับ  Transparency shapes layer แล้ว คลิ๊ก ok  กด save