แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรม

  Contact

  แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรม  

       แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรมใน 5 ปีข้างหน้าในทัศนคติของผม ทิศทางของธุรกิจของการจัดการฝึกอบรม ใน 5 ปีข้างหน้า หน้าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี เหมือนวิวัฒนาการที่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ภาษา และของประดิษฐ์อื่นๆ และจะมีการซื้อและนำเข้าคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นจากที่มีอยู่ ส่วนในเรื่องรายรับทางธุรกิจ น่าจะมีผลตอบรับที่ดีและน่าจะประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจ เพราะเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะยอมรับ ในเรื่องที่จะจัดฝึกอบรมและเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจเป็นอย่างมาก

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นพปฎล อุดมผล

Post ID: 9815, Created: , Updated, 2012-02-11 14:13:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)