แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรม

แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรม

       แนวโน้มทางธุรกิจการจัดฝึกอบรมใน 5 ปีข้างหน้าในทัศนคติของผม ทิศทางของธุรกิจของการจัดการฝึกอบรม ใน 5 ปีข้างหน้า หน้าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี เหมือนวิวัฒนาการที่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ภาษา และของประดิษฐ์อื่นๆ และจะมีการซื้อและนำเข้าคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นจากที่มีอยู่ ส่วนในเรื่องรายรับทางธุรกิจ น่าจะมีผลตอบรับที่ดีและน่าจะประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจ เพราะเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะยอมรับ ในเรื่องที่จะจัดฝึกอบรมและเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพปฎล อุดมผลความเห็น (0)