นภาพร27

Studio

 วันที่ 14/12/4(วันที่14 net ล่มคะเข้าไม่ได้จึงมาส่งวันที่ 15 แทนคะ)
          การถ่ายภาพ Protrait เพื่อติดบัตร ใน Studio
ส่วนประกอบ
ฉาก
ไฟหลัก                  
ไฟรอง
ไฟ Hair Light ,ไฟ Back Light         

                           
          วันนี้ได้รับงานถ่ายภาพใน Studio กับพี่เจ๋ง ทั้งวันเลย มีผู้ที่มาถ่ายภาพเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่เป็นภาพที่ถ่ายเพื่อติดบัตร จะเป็นรูปหน้าตรง หรือหน้าเอียงได้เล็กน้อยประมาณ 45 องศาเซลเซียส


 

  1. เริ่มด้วยการวัดแสงจากไฟหลักด้วยเครื่องวัดแสง ประมาณ 8
  2. วัดแสงจากไฟรองให้ได้แสงห่างจากไฟหลักประมาณ 1 Stop ครึ่งได้ค่าออกมาเป็น8.5-11
  3. เปิดไฟ Hair Light  และวัดแสงรวมไฟทั้ง 3 ตัว ได้ค่าประมาณ 5.6  Iso 125
  4. เลื่อนฉากหลังลงมาให้เป็นฉากสีฟ้า
  5. ตั้งค่ากล้องของกล้อง SLR Digital Nikon D100
  6. การตั้งค่ากล้องนั้นตั้งตามที่เราวัดแสงได้จากเครื่องวัดแสง    คือ Iso125 F/stop 5.6
  7. เวลาถ่ายเราต้องดูด้วยว่าผิวของผู้ถ่ายขาวหรือดำ ก็ให้เพิ่มหรือลด F/stop ลงครึ่ง stop
  8. ก่อนถ่ายควรปิดไฟภายในห้องด้วย

เปิดไฟไฟหลัก,ไฟรอง,ไฟ Hair Light ทุกตัวเพราะว่าเราวัดแสงไว้แล้ว    
<p>    9.บอกให้ผู้ที่เป็นแบบยืนในตำแหน่งที่มีจุดมาร์คและดูว่าไฟ Hair Light   อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
</p>

   10.ก่อนถ่ายภาพต้องดูบุคลิกด้วยว่าดีหรือยัง จึงกดชัตเตอร์

   11.นำรูปที่ถ่ายมาโหลดลงไฟล์ที่ตั้งไว้


    12.นำรูปนั้นมาตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe  Photoshop 7.0

    13.เปิดโปรแกรม Adobe  Photoshop 7.0

    14.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา ไปที่ File-Open

    15. Crop ไซด์ให้ได้ขนาดที่ต้องการ

    16.ปรับค่าไปที่ ไปที่ Image – Adjustments – Levels หรือ  Auto Levels
 Auto Contrast  Auto Color

   17.ใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool เพื่อไล่ระดับผิวให้เรียบเนียนโดยกด Alt แล้วคลิก แต่งจนทั่วใบหน้าจนเน

   18.แต่งปากให้เป็นสีชมพู โดยคลิกที่ Polygonal Lasso Tool

   19.ไปที่ Image – Adjustments – Color Balance เลื่อนปรับค่าให้สีปากเป็นสีชมพู   อย่างธรรมชาติ
   20.ทำแก้มให้เป็นสีชมพูเรื่อ ๆ
   21.คลิกที่ Eyedropper Tool เพื่อดูดสีจากปาก แล้วคลิก Brush Tool เพื่อปล่อยสีลงในพื้นที่ที่ต้องการ
   22.จากนั้นปรับค่า Opacity ประมาณ 2 % เพื่อให้ได้สีที่อ่อนใกล้เคียงกับสีพื้นเดิม
   23.เก็บราบละเอียดของภาพ
   24.Save ลงใน Folder ที่ตั้งไว้

     อาจารย์คะหนูพิมพ์บันทึกใน “Word” คะ เพราะว่าเครื่องที่หนูนั่งทำงานอยู่ไม่มี Internet จึงต้องพิมพ์บันทึกไว้ก่อนแล้วขอพี่เขาส่งบันทึกทุกวันคะ แล้วจึงนำบันทึก จาก Word มาลง ใน Internet คะ ทำให้การจัดหน้าของตัวอักษร จัดได้ลำบากคะ
(แต่หนูจะพยายามปรับปรุงทำให้ดีขึ้นคะ  .. สวัสดีคะ)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)