วิธีทำงานชิ้นที่ 2 ภาพสะท้อน

1.ไปที่ File open  คลิกเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ครอบในส่วนที่ต้องการแล้วคลิกขวาไปที layer  via copy แล้วคลิกที่เครื่องมือ Move Tool แล้วเลื่อนภาพที่ copy มาไว้ด้านตรงข้ามกับภาพจริง

2.ไปที่ Edit และไปที่ Free Transform ลดขนาดภาพแล้วกด Enter

3.ไปที่ แถบ layer  ด้านขวามือปรับค่า opacity = 50% , Fill = 50%

4.ไปที่เครื่องมือยางลบ ลบส่วนที่เกินจากขอบของดวงจันทร์

5.ไปที่ File ไปที่ save as กำหนดชื่อ File  เลือกเป็น JPEG เลือก Quality = 8 High กด ok