นับจากวันที่ 1 มกราคม 49 เป็นต้นไป  อาจารย์จะทยอยทำการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา ในส่วนของ"บันทึกการฝึกงาน" โดยจะตรวจให้คะแนนตั้งแต่ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายนถึง 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งแต่ละคนจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 ฉบับ  นักศึกษาที่ยังทำบันทึกส่วนนี้ไม่สมบูรณ์  ให้ตรวจแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้เรียบร้อยในเดือนนี้  

บันทึกหลังจากวันที่ 23 ธันวาคม ที่ทุกคนทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนั้น  ยังสามารถปรับปรุงได้เพื่อรอรับการประเมินอีกครั้งตอนสิ้นสุดการฝึกงาน โดยระหว่างช่วงเวลาหลังนี้ อาจารย์จะเข้ามาอ่านและตรวจดูตามปกติ เพื่อการพัฒนางานและให้ข้อสังเกต แต่ยังไม่ให้คะแนนค่ะ  

ดังนั้น เคลียร์ส่วนแรกให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนะคะ