การตรวจสอบคนพัสดุประจำปี


     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 ความว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นฯ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน การตรวจสอบนั้นให้ตรวจสอบว่ารอบปีท่ผ่านมา มีการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการ

     ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการสำรวจพัสดุ แต่ในทางกลับกันชุมชนคนพัสดุของ มน.ก็ได้มีการตรวจสอบคนพัสดุประจำปีเช่นกัน ลองอ่านดูนะคะว่าเราสามารถนำระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มาประยุกต์ใช้กับชุมชนคนพัสดุ อย่างไรบ้าง

     ในชุมชนคนพัสดุ ของ มน. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุของกองคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประมาณ 35 คน อายุโดยเฉลี่ย 24-40 ปี  เพศชาย 5 คน ที่เหลือ เป็นเพศหญิง

      กอ่นสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี ในชุมชนคนพัสดุด้มอบหมายให้

 

     

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9802เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2005 14:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 01:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท