ธนชัย20

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้มาถึงที่โรงเรียเวลาประมาณ7.30น.วันนี้ไม่ต้องดูแลนักเรียนเข้าแถวเนื่องจากนักเรียนไปงานกีฬาที่ จ.มหาสารคาม เป็นเวลา 4 วัน เมื่อเดินไปพบอาจารย์ ท่านก็ได้มอบหมายให้จัดการกับป้ายที่ได้ทำการแก้ไว้ให้เรียบร้อยโดยได้บอกสถานที่ๆจะต้องไปทำการติดเอาไว้หลังจากนั้นก็ประจำที่ห้องควบคุมห้องประชุมทั้งวันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)