ทอฟฟี่ถั่ว

เวปไซต์ภูมิปัญญท้องถิ่น

สวัสดีครับ/ค่ะ

   ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับโรงงานเวปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "ทอฟฟี่ถั่ว" ที่พวกเราได้สืบค้นจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอทัพทัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทอฟฟี่ถั่วความเห็น (0)