ข้าวแตน

โครงงานภูมิท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ พวกเรานักเรียนชั้นม.6/1 โรงเรียนอุทัยวิทยาได้ทำเวปไซต์เรื่องข้าวแตน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพวกเราได้จัดทำไว้โดยไปศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นประเด็นต่อไปนี้

1.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ ท่านคิดว่ามีอะไรบ้าง

2.ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ ท่านจะมีวิธีพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะเป็นที่รู้จัก และเจริญก้าวหน้าอย่าง

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เป็นประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้าวแตนความเห็น (0)