สวัสดีค่ะ 
              หลังจากที่กลุ่มของดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญา  เรื่องข้าวเกรียบว่าว  กลุ่มของดิฉันได้รับความรู้ต่างๆมากมายในเรื่องของกรรมวิธีการทำข้าวเกรียบว่าวอีกทั้งยังได้การทำเว็บไซต์ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง  กลุ่มของดิฉันจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับขนมต่างๆที่ขึ้นชื่อในจังหวัดอุทัยธานีได้ลงความคิดเห็นใรเรื่องต่อไปนี้
          1. เทคโนโลยีพื้นบ้านในการทำขนมของเพื่อนๆมีอะไรบ้าง
          2. ถ้าท่านได้เป็นผู้ดำเนินกิจการขนมที่ท่านได้จัดทำขึ้นในเว็บไซต์  ท่านจะมีการพัฒนาคุณภาพของขนมอย่างไรให้เป็นที่สนใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น