เหนื่อยนะ

เมื่อยนะ


ความเห็น (7)

เพ็ญพร
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเป็นอึ่งหนิ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
สุดารัตน์ หิวข้าวจัง
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
สุดารัตน์ หิวข้าวจัง
อึ่ง
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
สุดารัตน์ หิวข้าวจัง
ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว ให้อัพโหลดรูปของนักศึกษาแทนนำเสนอความรู้ทางวิชาการ และปรับหน้าเว็บให้สวยงาม

อาจารย์เข้ามาดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549

เพ็ญพร
IP: xxx.91.67.76
เขียนเมื่อ 
เหนื่อยแต่ไม่ทมำงานนะจะไปแต่ลำปาง
cinnamon
IP: xxx.11.96.16
เขียนเมื่อ 
ก็เพราะว่าเป็นอึ่งงัย