มีดช่างทิน

พวกเราได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเรื่องที่พวกเราทำก็คือ  เรื่องมีดช่างทิน  ซึ่งนอกจากเราจะได้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์แล้วพวกเรายังได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตมีดรวมทั้งคติและหลักการการดำเนินชีวิตของผู้ประกอบการอีกด้วย  พวกเราขอเชิญเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมีดช่างทิน  ดังนี้

     1.เพื่อนๆได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้านในการทำมีดช่างทิน
     2.ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการเพื่อนๆจะมีวิธีพัฒนาผลงานเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมของคนไทยและคนต่างชาติอย่างไรบ้าง
     3.พวกเราอยากทราบว่าเพื่อนๆทำเว็บไซต์เรื่องอะไรกันบ้าง วิธีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑืเป็นอย่างไร

     ขอเชิญเพื่อน ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีดช่างทินความเห็น (0)