ประกาศจากอาจารย์นิเทศก์4

  ติดต่อ

  " ด่วน 25 ธันวาคม 48"  
นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 2/2548 นี้ ต้องกรอกเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งแนบรูปถ่ายที่ตรงตามระเบียบ  รวบรวมส่ง ผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกินวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2548 ที่ เพื่อตรวจสอบและลงนามก่อนกำหนดส่งต่อไปยังงานทะเบียนและวัดผลตามกำหนดของมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 ธันวาคม 2548  หากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการอนุมัติผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 9563, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประกาศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)