AAR ตลาดนัดความรู้ ม.แม่โจ้

AAR ตลาดนัดความรู้  ม.แม่โจ้

       เป็นตลาดนัดฉบับย่อ 1 วัน   อนุโลมเข้ากับโครงการพัฒนา "นักบริหารยุคใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้"  รุ่น 1 (นบจ.1) ระหว่างวันที่ 24    พ.ย.48 - 11 ม.ค.49   ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์   ม.แม่โจ้  

สิ่งที่ได้เกินคาด
     - ได้รู้จัก อ. บรรจง  สมบูรณ์ชัย   หัวหน้าภาควิชาภูมิทัศน์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   และได้รับฟังเรื่องเล่าการพา นศ. 50 คนไปออกค่ายช่วยผู้ประสบภัยสึนามิถึง 50 วัน   มี "ความรู้" วิธีจัดการให้ นศ. อยู่ร่วมกัน   และเผชิญความยากลำบากได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ   นี่คือเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของ ม.แม่โจ้   และเป็นเรื่องที่ควร "ถอด" ความรู้เก็บไว้ใช้ต่อ
     - ได้รู้จัก รศ. ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน   นักวิจัยปลาบึกมือหนึ่งของประเทศไทยที่ สกว. ให้ทุนวิจัยสมัยที่ผมทำหน้าที่ ผอ. สกว.   และยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าจะมีชุดโครงการวิจัยปลาบึกต่อยอดให้ครบองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์   เรื่องปลาบึกนี้เป็นความภูมิใจของนักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไทยเราสามารถพัฒนาวิธีการเพาะพันธุ์ปลาบึกในบ่อเลี้ยงได้   และเวลานี้ได้พัฒนาให้การเพาะพันธุ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก   คือการผสมแต่ละครั้งได้ลูกปลาจำนวนเพิ่มขึ้นมาก
      - มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน   ในตอน AAR มี 4 - 5 คนกล่าวถึงพลังของ positive thinking,  appreciation และ best practice  จะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ในหน่วยงานให้สมาชิกหน่วยงานเล่าความสำเร็จของงานตามหน้าที่ที่ตนภูมิใจให้เพื่อนฟัง   หากมีการดำเนินการตามที่พูดและเอามา ลปรร. ระหว่างหน่วยงาน   น่าจะเกิดผลดีแก่ ม.แม่โจ้อย่าง "น่าพิศวง"   ผมจะรอฟังข่าวนี้ทั้งจากบล็อก Gotoknow.org   และจากการไต่ถามกัลยาณมิตรที่ ม.แม่โจ้
 

สิ่งที่จะต้องปรับปรุง
      - การสื่อสารจากผู้จัดไปยังผู้เข้าร่วมตลาดนัดไม่ดี      แม้ สคส. จะย้ำแล้วย้ำอีกว่าผู้เข้าร่วมตลาดนัดต้องอ่านหนังสือหรือฟัง Narrated Ppt. มาก่อน   และไม่มีการบรรยาย   ผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่งก็ยังคิดว่าจะมาฟังการบรรยาย
     - การสื่อสารระหว่าง สคส. กับผู้รับผิดชอบโครงการต้องมากกว่านี้   ชัดเจนกว่านี้   มีลายลักษณ์อักษรมากกว่านี้   และควรสื่อสาร 2 ทางผ่านบล็อก
     - ในกรณีที่ผู้เข้าตลาดนัดไม่ใช่ "คุณกิจ" ตัวจริงเช่นนี้จะต้องหารือหัวข้อของเรื่องเล่าให้ดีกว่าคราวนี้
     - ต่อไป สคส. จะไม่จัดตลาดนัดที่ไม่มีแผนต่อเนื่องว่าจะติดตามผลอย่างไร

                              

                           บรรยากาศการประชุมกลุ่มนำเสนอเรื่องเล่า

                                           

        บรรยากาศการประชุม ผู้ชายที่สวมเสื้อขาวนั่งแถวกลางคือ รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  นักวิจัยปลาบึก

                              

        วิจารณ์  พานิช
 13 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)