Ping
สบร. พัชรา สุนทรารชุน

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน


การเป็นผู้แพ้ต่อเหตุผลหัดให้เราเป็นผู้มีเหตุผลมากขึ้น พระธรรมจะสอนให้ตัวเราแก้ตนเอง แล้วจะรู้ว่าความสุขจริงๆอยู่ที่ตัวเรา

พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

...ประโยชน์มี 2 อย่างคือประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งต้องสอดคล้องกัน

...ประโยชน์ที่แท้จริง  ประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องมาจากประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคนด้วย ....แต่ก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องมีความขัดแย้งก่อน เพราะคนเราคิดไม่เหมือนกัน

..........เริ่มด้วยมีความจริงใจต่อประโยชน์ส่วนรวม... รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ...ถ้าทุกคนคิดว่าเราต้องชนะหรือเราต้องถูก แต่ถ้าเป็นไปด้วยความเห็นแก่ตัว นั่นเราแพ้กิเลสของเราเอง

...

การชนะจริงๆต้องด้วยเหตุผล และด้วยประโยชน์ 

....การเป็นผู้แพ้ต่อเหตุผลหัดให้เราเป็นผู้มีเหตุผลมากขึ้น  พระธรรมจะสอนให้ตัวเราแก้ตนเอง

แล้วจะรู้ว่าความสุขจริงๆอยู่ที่ตัวเรา

                                         อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ คุยเรื่องธัมมะ0051 http://www.dhammahome.com/front/audio/list.php?page_id=2&gid=2&page_size=100&stext=&


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี