การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

เข้าร่วมประชุมเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่อำเภอมโนรมย์ และได้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ แต่ที่ได้มากว่านั้นคือความรู้ด้านการวางแผนการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอนุบาล ถึงวิธีการเรียนและเล่นของเด็กๆที่ครูแต่ละศูนย์นำไปใช้ได้จริง และให้ความสนใจกันมาก ร่วมทั้งได้ติดต่อประสานงานกับทีมครูศูนย์เด็กเล็กที่ชัยฤทธิ์ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือต่อไป
ในงานครั้งนี้ได้เสนอภาพการเรียนรู้แนวใหม่ที่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกับครูแต่ละคน ในการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้หลักสูตรใหม่ที่เน้นความเข้าใจเด็กให้มากที่สุด สอนในสิ่งที่เด็กทำผิดเท่านั้นแต่หากเด็กอยากเรียนรู้ก็จะปล่อยให้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างเต็มที่ ครูก็เหมือนทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยการเรียนรู้โลก สังคมให้กับเด็ก เช่นเดียวกับการฟังการประชุมมาครึ่งวันก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทองที่ไปติดต่อมาร่วมเวที กับการบอกผ่านถึงความเชื่อมโยงเครือข่ายครั้งนี้กับ นจท. เพื่อสานต่อการเรียนรู้ต่อเครือข่าย ครูศูนย์เด็กเล็กทั่วไป
ความรู้ที่ได้ในการเปิดเครือข่ายรวมกับโครงการ สรส.ในครั้งนี้คือเรื่องที่เราจะประสานงานกับทีมโครงการเพื่อสานต่อความรู้ด้านนี้ในอนาคต หากเกิดโรงเรียนพ่อแม่ของกลุ่มสมาชิกตามมาในชุมชน


โดย พิมพ์พร  ช้างทองคำ
นักจัดการความรู้ท้องถิ่นตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(24พ.ย.48)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)