วันนี้ผมทำงานที่ค้างจากเมื่อตอนอยู่หน่วยศิลป์ก็คือ  พับกระดาษทำรูปเรขาคณิตเป็นทรงเบญจรงค์   วิธีการทำนั้นได้อธิบายไปแล้วในบันทึกก่อนหน้านี้   โดยมีเพื่อนจาก ม.บูรพา เป็นคนคอยแนะนำให้เพราะผมทำไม่ค่อยถนัดครับ     ส่วนช่วงบ่าย...............

ก็รับปก CD ที่  สุพัชชา Print มาให้นำมาตัดใส่บนกล่อง CD     ประมาณ 30 แผ่น ครับ

 จากนั้น...พี่กุ้งก็เรียกไปให้ช่วยเลือกเพลงที่จะใช้ทำ   present สุปกิจกรรม sciene film....

แล้วพี่กุ้งก็ให้เอาแผ่นงานไป copy  เป็นจำนวน  4 เเผ่น โดยใช้เครื่อง copy CD 

ที่ห้องพี่ไหม......จนถึงเวลาเลิกงาน