ความเห็น 7022

บันทึกของสุไลมาน

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

นี่เป็นบันทึกฉบับที่ 17 ของคุณ ซึ่งแสดงว่า คุณไม่ได้เขียนบันทึก หรือไม่ได้ไปฝึกงานครบตามที่กำหนด เพราะถ้าครบถ้วน คุณควรต้องมีบันทึกไม่น้อยกว่า 28-29 ฉบับ 

การไม่ระบุวันที่ลงในบันทึกว่าเป็นของวันใด จะพบว่าบางบันทึกกระทำในวันเดียวกัน  จึงทำให้เกิดความสับสนว่าคุณ "ไปฝึกงาน" บ้างหรือเปล่า?