ชื่อวิทยาศาสตร์ของผึ้ง

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ในระดับชนิด (species) ประกอบด้วยชื่อ Genus + specific epithet

    ปัจจุบันมีผึ้งสกุลเอพีส (Genus Apis) มีอยู่ 3 Subgenus และมีอยู่ 9 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

  1. Genus Apis, Subgenus Apis  ผึ้งที่อยู่ในโพรงไม้, โพรงดิน มีมากกว่า 1 รวง
         
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ระดับชนิด 

Author name, ปี ค.ศ.

 

เขตแพร่กระจาย

หรือสถานที่เก็บต้วอย่าง

 
         
  Apis mellifera  Linnaeus,1758   ยุโรป และ อาฟริกา, ปัจจุบันมีการนำเข้าไปเลี้ยงทั่วโลก  
         
  Apis cerana  Fabricius, 1793   อินเดีย,ตอนใต้ของจีน, ปากีสถาน,ศรีลังกา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอินโดนียเซีย  
         
  Apis koschevnikovi Enderlein,1906   อินโดนีเซีย (สุมาตรา,ชวา,บอเนียว,ซาราวัค)  
         
  Apis nuluensis Tingek,Koeniger & Koeniger,1996   มาเลเซีย   
         
  Apis nigrocincta  Smith,1861   อินโดนีเซีย (มินดาเนา,บอเนียว)  
         
  Apis cerana skorikovi Engel,1999    -  
         

     2. Genus Apis, Subgenus Megapis  เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ สร้างรวง 1 รวงอยู่ในที่โล่งแจ้งติดกับตันไม้ หรือหน้าผา

         
   ชื่อวิทยาศาสตร์ระดับชนิดAuthor name, ปี ค.ศ.    เขตแพร่กระจายหรือสถานที่เก็บต้วอย่าง  
         
  Apis dorsata Fabricius,1793    อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งฟิลิปปินส์  
         
  Apis laboriosa Smith, 1871   เทือกเขาหิมาลัยที่ความสูง 3-5 พันเมตร (แคชเมียร์,สิกขิม,เนปาล,ภูฏาน และตอนใต้ของจีน)  
         

    3. Genus Apis, Subgenus Micrapis  ผึ้งที่มีขนาดเล็ก สร้างรวง 1 รวง ในที่กำบัง หุ้มกิ่งไม้

         
  ชื่อวิทยาศาสตร์ระดับชนิด  Author name, ปี ค.ศ   เขตแพร่กระจายหรือสถานที่เก็บต้วอย่าง   
         
  Apis florea Fabricius,1787   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
         
  Apis andreniformis (Smith,1858)   สิกขิม,พม่า,ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย (สุมาตรา,บอเนียว,ชวา)  
  (หมายเหตุ ชื่อ Author มีวงเล็บแสดงว่ามีการ
เปลี่ยนชื่อ แต่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตั้งชื่อคนแรก
จึงคงชื่อไว้โดยใส่วงเล็บไว้=แสดงว่ามีการแก้ไขชื่อ)
     

    ชื่อวิทยาศาสตร์ในระดับชนิด (species) ประกอบด้วยชื่อ Genus + specific epithet เช่น Apis cerana ซึ่งต้องเขียนให้แตกต่างจากคำอื่นด้วยการเขียนตัวเอียง Apis คือ ชื่อ Genus ส่วนคำว่าcerana เป็นชื่อ specific epithet หรือ specific name ตามด้วยชื่อผู้ตั้งชื่อ และตามด้วยปี ค.ศ.ที่ตั้งชื่อครับ ซึ่งจะไม่เขียนตัวเอน..

อ่านเรื่องเพิ่มเติม ใน wikipedia

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)