บรรยากาศการเตรียมการขยายผลการจัดการความรู้

เตรียมการ "สร้างคณะคุณภาพ"

 

วันนี้ (9 ธ.ค.48)  คณะแกนนำของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อชี้แจง  และแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้แจงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้สู่คณะคุณภาพ"  ขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมทุกคนได้ศึกษาเอกสาร  และทำความเข้าใจถึงบทบาทของตนในการที่จะเข้าอบรมขยายผลสร้างขุมความรู้และแก่นความรู้ในการที่จะให้ได้มาซึ่ง คณะคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏความเห็น (0)