ช่วงการทำงานปลายปีนี้ช่างวุ่นวายเหลือเกินมีทั้งเรื่องประชุมและงานประจำที่ต้องเร่งทำงาน เพราะเดี๋ยวนี้ต้องทำงานเชิงรุกกันแล้ว จะมานั่งรองานไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะ เสียใจ...

วันที่ 8 ธค.48 มีการประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและทราบถึงการปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลสารสนเทศต้องมีการอัพเดทอยู่ตลอดเพื่อสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณและด้านบุคลากร พยายามที่สุดให้เป็นแหล่งข้อมูลกลางของสำนักงานฯ

อาทิตย์หน้าจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้วยหละ งานยักษ์เหมือนกันเพราะเชิญผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพการศึกษา และเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ

                                                                                        9 ธค.48