ภัทรา 24

"วันนี้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานได้"

7 พ.ย. 2548

         วันนี้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานได้

เนื่งจากอาหารเป็นพิษจึงโทรไปลางานกับ อ.แสงชัย

ETI 017

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)