จากการท่ได้ไปร่วมตลาดนัดความรู้DM ได้ปฏิบัติจริงในเรื่อง KM ทำให้เข้าใจ KM มากขึ้นหลังจากมีความรู้จากทฤษฏี ท่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรในองค์กร และได้ชื่นชมหลายๆร.พ.ท่มาแชร์ความรู้ จากเมื่อเริ่มเข้ามารับผิดชอบทั้ง DM ของ PCT และ KM ยังไม่รู้ทิศทางเท่าไหร่ หลังจากประชุมแล้วทำให้มีทิศทางและมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น จะเริ่มด้วยการจัดระบบข้อมูล จัดทีมงานท่ชัดเจน ในการทำงาน ช่วงนี้เรื่องดูแลเท้ามาแรง ได้ฟังนายแพทย์เพชร แล้วถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก กำลังเขียนโครงการเชญมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อคิด หรือแนวทางในการจัดคลินิกดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต