KM Cafe' :: พ-ว-ก Model


การรวมเป็นพวกต้องมุ่งไปสู่แนวทางที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

พ-ว-ก  Model

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง  โดยมีการรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยกันไปด้วย  ทำให้เกิดประเด็นความคิดที่หลากหลายและมีอรรถรส  เริ่มที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล กล่าวถึงการจัดกิจกรรม KM  Café ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมาเรื่อง “การสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน” ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องมาถึง KM Café ครั้งที่ 6  นี้ด้วย  ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล และ ผศ.อุทิศ  เชาวลิต  ได้ นำเสนอ
“พ-ว-ก  Model”  เพื่อเป็นจุดเริ่มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้

 

จากการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน เรื่อง “พ-ว-ก  Model”  สรุปได้  ดังนี้
1. มีการปรับเพิ่ม “พ-ว-ก Model” จาก 7’s เป็น 9’s  โดยเพิ่มความยั่งยืน (Sustainable)  และความพอเพียง (Sufficient)  และมีข้อคิดว่า KM นำไปสู่การเป็น “พวก” ได้  เพราะ KM มีลักษณะที่ว่า “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมผลประโยชน์  และร่วมรับผิดชอบ”  และมีการรวมกันเป็นเครือข่าย (Network) ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 


2. ปัจจัยร่วมที่ทำให้ “พวก” มีความยั่งยืนและมีความสุข คือ ใช้คุณธรรมเป็นตัวค้ำจุนและการมีค่านิยมร่วม  ซึ่งจะทำให้เกิดความเต็มใจในการร่วมมือกันโดยไม่ต้องบังคับ  แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่า  การรวมเป็นพวกต้องมุ่งไปสู่แนวทางที่ดี  มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม    (มีจิตสาธารณะ)  และต้องไม่รวมตัวกันไปสู่การทำในสิ่งที่ผิดหรือต่ำโดยเด็ดขาด  ซึ่งการชี้วัดว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดจะขึ้นอยู่กับเหตุและผล  รวมถึงสถานการณ์ด้วย  ถ้าขาดซึ่งปัจจัยเงื่อนไขดังกล่าวความเป็น “พวก” จะไม่ยั่งยืนและถูกทำลายลงไปด้วย

หมายเลขบันทึก: 92415เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2007 07:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 10:57 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  • เข้าใจทำนะครับ
  • อยากเรียนถามว่าอาจารย์ทำงานที่ไหนครับผม
  • ขอบคุณครับ

อ.ทำงานอยู่ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการความรู้) ม.ราชภัฏสวนดุสิตค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี