การพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล

การพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล

         ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนหลัก สสส." เมื่อวันที่ 29 พ.ย.48   ผมชื่นชมการนำเสนอโครงการ "พัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล" ที่นำเสนอโดยคุณรุจิวรรณ  สอนสมภาร (สำนักงาน สสจ.นครราชสีมา) มากที่สุด   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานของพยาบาลชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

         ผู้จัดการประชุมให้ชื่อหัวข้อตอนนี้ว่า "สร้างพยาบาลของชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน"

                                      

                                                  สามสาวทีมงาน

         ผมมองว่าเป็นการเรียนรู้แบบเรียนจากการปฏิบัติ (action learning)  เป็นการเรียนโดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

         ผมฟังไปก็บอกตัวเองไปว่าวิธีการที่ทีมนี้ใช้จะเรียกว่า KM ก็น่าจะได้   เพราะมีการฝึกอบรมในลักษณะ ลปรร. สลับกับการกลับไปปฏิบัติจริงถึง 6 รอบ

ผมโชคดี   ก่อนรับประทานอาหารทีมงานนี้กรุณาเอาเอกสาร 3 ชิ้นมามอบให้
     (1) เรื่องเล่า   เมื่อพยาบาลทำงานวิจัย (ดูรูปปก)
     (2) การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548   ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2548   Palliative & Hospice Care พยาบาล : บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต (ดูรูปปก)
     (3) วีซีดี สารคดี : กระบวนการฝึกอบรมพยาบาลชุมชน กับการวิจัยเชิงคุณภาพ   จัดทำโดยชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย (ดูรูปปก)

                                

              เรื่องเล่าเมื่อพยาบาลทำงานวิจัย           การประชุมวิชาการฯ

                                   
                                               ปกวีซีดี สารคดี

         ผมกลับมาดูวีซีดีที่บ้าน   ก็มั่นใจว่ากระบวนการที่ทีมนี้ใช้ก็คือ KM นั่นเอง  และเข้าใจว่าถ้าได้เติม Theory & Skills ของ KM ให้แก่กลุ่มนี้   ก็จะได้ "นักจัดการความรู้" ที่มีพลัง   และน่าจะพัฒนาไปสู่การเป็น "คุณอำนวย" ในชุมชน   จัดกระบวนการ KM แก่ผู้ป่วยและญาติได้

         จากการดูวีซีดีชุดนี้   ผมชื่นชมความสามารถในการเป็นวิทยากร action learning ของ พอ. นพ. ทวีศักดิ์  นพเกษร มาก   และรู้สึกว่าวีซีดีชุดนี้ทำไมคุณภาพดีจัง   พลิก ๆ ดูปกจึงพบคำตอบเพราะจัดทำโดย บริษัท จินตนาการ นี่เอง   บริษัทนี้เป็นผู้จัดทำวีซีดีของ สคส. ที่นำเสนอในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2  เมื่อ 1 ธ.ค.48

         โชคดีที่คุณดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ แห่ง มสช. กัลยาณมิตรของผมร่วมอยู่ในโครงการนี้ด้วย   สคส. จะเข้าไปร่วมมือกับโครงการนี้โดยติดต่อผ่านคุณดวงพร   และคุณอ้อ (วรรณา) จะเป็นผู้ประสานงานของ สคส. ครับ

วิจารณ์  พานิช
 29 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

สุพัฒน์
IP: xxx.113.61.40
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ให้ข้อคิดเห็นและกำลังใจแก่พวกเรา ทำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป ตอนนี้กำลังชวนเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนใน web blog นี้ ผ่านชุมขนพยาบาลชุมชน เริ่มต้นจะมี blog

             Learn4life และ communitynurse

                                 ขอบพระคุณมากครับ

                                         supat