ความเห็น 12981

การพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล

สุพัฒน์
IP: xxx.113.61.40
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ให้ข้อคิดเห็นและกำลังใจแก่พวกเรา ทำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป ตอนนี้กำลังชวนเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนใน web blog นี้ ผ่านชุมขนพยาบาลชุมชน เริ่มต้นจะมี blog

             Learn4life และ communitynurse

                                 ขอบพระคุณมากครับ

                                         supat