มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง"

การจัดการความรู้

มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง"  จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คนทำจริง  จัดขึ้นโดย สคส.  โดย สคส. ได้คัดสรร "ผู้แสดง" ที่มีคุณภาพ

โดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมให้มีการนำเครื่องมือ KM ไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกองค์กร ทุกชมชน ทุกหย่อมหญ้า/ทุกอณู ในสังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมเรียนรู้อย่างแท้จริง

จาก สูจิบัตร มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" :  วิจารณ์  พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#knowledge#management#km#เรียนรู้

หมายเลขบันทึก

9129

เขียน

08 Dec 2005 @ 09:39
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก