ผู้ได้รับรางวัลนานาชาติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2548

ผู้ได้รับรางวัลนานาชาติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ปี 2548

         วันที่ 30 พ.ย.48   มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ได้ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล  ดังนี้

                                          

                                ศาสตราจารย์  Eugene  Goldwasser

     - สาขาการแพทย์  ได้แก่  ศาสตราจารย์  Eugene  Goldwasser  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งภาควิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา   มหาวิทยาลัยชิคาโก   สหรัฐอเมริกา   จากผลงานเกี่ยวกับฮอร์โมนอีริโธรพอยอีติน (erythropoietin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดแดง   ศ. โกลวาสซอร์ร่วมเป็นผู้เสนอว่ามีฮอร์โมนชนิดนี้และพิสูจน์ว่าไตเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนนี้   ผลงานที่สำคัญที่สุดคือการแยกฮอร์โมนออกมาจากปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) ได้บริสุทธิ์และมากพอจนสามารถศึกษาโครงสร้าง (หมายถึงลำดับ amino acid) ของโปรตีนชนิดนี้   อันนำไปสู่การแยก (clone) ยีนของอีริโธรพอยอีตินและการสร้างหรือสังเคราะห์อีริโธรพอยอีตินของคน   โดยวิธี genetic engineering    จนเวลานี้มีฮอร์โมนชนิดนี้จำหน่าย   ใช้รักษาโรคโลหิตจางในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังนับล้านคนทั่วโลกรวมทั้งในผู้ป่วยมะเร็ง   ถือได้ว่าผลงานของ ศ. โกลวาสเซอร์ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลก

 

                                                 

                                      ศาสตราจารย์  Harald zur Hausen


     - สาขาสาธารณสุข   ได้แก่ ศาสตราจารย์  Harald zur Hausen แห่งสถาบันวิจัยมะเร็ง   เมืองไฮเดลเบิร์ก  เยอรมนี   จากผลงานการค้นพบว่าไวรัสหูดที่เรียกว่า HPV (Human Papilloma Virus) เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกและสามารถแยกเชื้อไวร้ส HPV ชนิดที่ 16 และ 18 จากเซลล์มะเร็งปากมดลูก  และพิสูจน์ได้ว่าไวรัสชนิดดังกล่าวเป็นสาเหตุ   รวมทั้งอธิบายกลไกที่ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดมะเร็ง   การค้นพบนี้นำไปสู่การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่เริ่มเป็น   ทำให้การรักษาได้ผลดีขึ้น   รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก   ซึ่งใกล้จะได้นำมาใช้ได้จริงแล้ว   อันจะช่วยให้ผู้หญิงจะไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไปในอนาคต

         ทั้ง 2 ท่านจะบรรยายที่ศิริราชตอนบ่ายวันพุธที่ 25 ม.ค.49   และรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 26 ม.ค.49  ที่พระที่นั่งอนันต์

วิจารณ์  พานิช
 30 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)