สวัสดีค่ะ

     ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาปรากฏตัวในที่สาธารณะบน cyber space เพราะเริ่มผูกพันกับชุมชน KM ที่รักในการเรียนรู้กันทุกคน จึงคิดว่าบันทึกความคิดและประสบการณ์ที่ประมวลมาคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาอ่าน blog นี้ตามสมควร ข้อคิดนี้ประมวลขึ้นเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ที่เพิ่งผ่านไป แต่เวลามีน้อยจึงไม่ได้นำเสนอ จึงขอนำมาแบ่งปันกันที่ชุมชนนี้แทนค่ะ

 

การนำเสนอเรื่องกลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้