ส่วนหน้า กรอก User Name กะ Password ผมข้อข้ามไปเลยนะครับ
ตัวแปรหลักที่ใช่ จะมี 2 ตัวแปรคือ $user และ $password

$user=$_POST["user"];
$pasword=md5($_POST["password"]);

วิธีแรกที่จะนำเสนอคือ คือ ตรวจสอบกับ DB ครับ
จะใช้ DB อะไรก็ได้ ผมจะนำเสนอ เฉพาะ SQL Command เท่านั้น

select username from user where user='$user' and password='$password';

เช่น MySQL
$query="select username from user where user='$user' and password='$password';";
$result=mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_array($result);
if($row){
echo"Login ถูกต้อง";
}else{
echo"Login ไม่ถูกต้อง";
}

วิธีที่สองใช้ LDAP ตวจสอบ การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื่อมต่อกับ LDAP SERVER(1)

function ldap_login($ds,$username,$password,$ou,$suffix){
$i=0;
while(1){
$binddn = "uid=$username,ou=".$ou[$i].",".$suffix;
@$ldapbind = ldap_bind($ds, $binddn, $password);
if ($ldapbind){
return true; // Login ถูกต้อง
break;
}else{
if($i==3){
ldap_close($ds);
return false; // Login ไม่ถูกต้อง
break;
}
}
$i++;
}
}

วิธีที่ 3 การใช้ pop3 ในการตรวจสอบ

$pop3_server ="pop3.simple.com";

@$sock=fsockopen('$pop3_server',110);

if(!$sock){
echo "
ติดต่อไม่ได้";
fclose;
exit;
}else{
$repy=fgets($sock,1024);

fputs($sock,"user $mail ");
$repy=fgets($sock,1024);

fputs($sock,"pass $password ");
$repy=fgets($sock,1024);

if ($repy[0]!="+"){

echo"alert('User หรือ Password ผิด กรุณา กรอก User หรือ Password ให้ถูกต้อง');";
fclose;
exit;
}else{
echo"alert('ยินดีต้อนรับ');";
fclose;
}
}

วิธีที่ 4 ใช้ IMAP ตรวจสอบ
if(@imap_open ("{192.168.0.1:143}","$user_name","$passwd")){
echo"ยินดีต้อนรับ";
}else{
echo"User หรือ Password ผิด";
}

 เมื่อดวงใจมีรัก
ดั่งเจ้านกโผบิน
บินไปไกลแสนไกล

หัวใจฉันก็ลอยลิบไป
ถึงแดนดินถิ่นใดนะใจ
โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย

เมื่อต่างเราก็รัก
จักเกรงกลัวฉันใด
ใจเรานั้นแน่นอน

ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
รักเธอจริงแน่ใจขอวอน
ก่อนตัดใจร้างลา

โอ้ ใจ รักเธอ คิดถึงเธอ เฝ้า ครวญหา
โอ้ ใจ นะเออ ไยละเมอ ถึงเธอ ร่ำไป

เมื่อดวงใจมีรัก
มอบแด่ใครซักคน
หมดทุกห้องหัวใจ

ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
แอบแนบอิงนิรันดร์

โอ้ ใจ รักเธอ คิดถึงเธอ เฝ้า ครวญหา
โอ้ ใจ นะเออ ไยละเมอ ถึงเธอ ร่ำไป

เมื่อดวงใจมีรัก
มอบแด่ใครซักคน
หมดทุกห้องหัวใจ

ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
แอบแนบอิงนิรันดร์

ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
ฉันจะยอมมอบกายพักพิง
แอบแนบอิงนิรันดร์..