การดึงความรู้

การสนทนากับเพื่อนๆในเวลาว่างนั้นก็เป็นการดึงความรู้ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อมาเป็นแนวทางในการทำงานได้เช่นเดียวกัน

ยามว่างผมก็จะมีการนัดเพื่อนๆไปทานข้าวหรือดื่มกาแฟ การที่เราได้เจอกันนั้นเราก็มีการสนทนาถึงเรื่องราวที่แต่ละคนเจอมาในชีวิตการทำงาน หรือเวลาอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะเกิดการรับรู้และนำมาเป็นแนวทางของเพื่อนคนอื่นๆได้ ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์เราควรจะมีการนัดพบปะเพื่อนๆ มาเจอกัน เพื่อจะได้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวที่แต่ละคนได้พบเจอมาเล่าสู่กันฟัง และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anuwat-blogความเห็น (0)