จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางสู่ความเป็นอมตะ

  โดยปกติคนเราก็มีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งก็ถือเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราได้รับ เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองได้จากหลายสิ่งที่จะมีประโยชน์กับตัวเรา ยกตัวอย่างเช่นการคุยกับเพื่อน การคุยกับอาจารย์ การประชุม การถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปต่างๆ การรับฟังข่าวสารจากสื่อหรือจากการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นการพัฒนาความรู้ได้ การได้ทำงานมีประสบการณ์ การฝึกอบรม ซึ่งล้วนจะก่อให้เกิดความรู้ทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน share ideaความเห็น (0)