มาถึงมหาวิทยาลัยเวลา08.30น.มาเจออาจารย์บุญเที่ยงที่ตึกครุศาสตร์อาจารย์เลื่อนไปพบตอน 10.00 น. พูดถึงสิ่งที่ได้เกี่ยวกับการทำงานเช่นการใช้กล้อง การตรงต่อเวลา การแต่งตัว การวางระบบในการทำงาน เสร้จประมาร 12.00 น. เสร็จแล้วกลับมาทำงานที่ ITV ไม่มีหมายข่าวเลยนั่งที่ห้องตัดต่อดูการตัดต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้าน