ถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.ไปถ่ายงาน มอเตอร์ เอกโปร์พี่บอลให้ถ่าย insert โดยใช้กล้อง sony betacam สิ่งที่ได้จากการถ่ายพี่บอลเน้นเรื่องการถ่ายภาพเล่าเรื่องและการจินตนาการก่อนการถ่ายว่าเราจะเล่าเรื่องอย่างไร เวลาประมาณ 13.00น.ได้ไปถ่ายการประชุมของ กทช.ก็ได้ถ่ายภาพเหมือนเดิมโดยพี่บอลให้ถ่ายมาเล่าเรื่องให้ดูพี่บอลแนว่าต้องฝึกอีกนิดถึงจะรู้เรื่อง