เมื่อวันที่ 1 - 2 ธ.ค.  ที่ผ่านมา กระผมและทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งยอมรับและทึ่งในขีดความสามารถของทีมงานของ สคส.มาก เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักปฏิบัติระดับมืออาชีพ และดีใจที่ได้พบปะกับครูของกระผมหลายๆท่าน (เป็นลูกศิษย์โดยการอ่านหนังสือ/เว็ปไซต์)   สิ่งหนึ่งที่ทำให้เข้ามาเขียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็เพราะว่า หลังจากกลับจากการเข้าร่วมงานและพิจารณาทบทวนงานที่ทำมาในอดีต และมองฝันไปในวันข้างหน้า พอจะเห็นแสงรำไร หรือพอมองเห็นคำตอบของโจทย์ใหญ่ที่ค้างคาใจมานานหลายปีว่า "สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร"

       คำตอบที่ได้จากการเข้าร่วมงานก็คือ การกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาในทุกภาคส่วน แล้วค่อยๆเชื่อมเครือข่าย (ที่ ศ.นพ.ประเวศ เรียกว่าการถักทอ)  และที่แห่งนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมเครือข่าย เริ่มต้นอาจเริ่มจากงานที่เราทำและเชื่อมออกไปสู่สังคมรอบข้างในทุกสาขาอาชีพ

       ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร ยังเป็นนักจัดการความรู้มือใหม่ๆ ปัจจุบันกำลังริเริ่มใช้การจัดการความรู้มาใช้ในการทำงานปกติ ขณะนี้มีกิจกรรมที่กำลังดำเนินการเช่น การถ่ายทอดวิทยายุทธ (ประสบการณ์) ให้แก่นนักส่งเสริมมือใหม่ , การฝึกให้ทุกคนเป็นคุณสังเกต คุณบันทึก และพัฒนาก้าวสู่การเป็นคุณอำนวย(วิทยากรกระบวนการ) สุดท้ายหวังไว้ว่าทุกคนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ หรือนักจัดการความรู้ในภาคการเกษตรนั่นเอง

       ผมเริ่มต้นด้วยการเป็นคุณบันทึก ช่วยคุณสายัณห์ (กำลังฝึกหัดจะเป็นคุณลิขิต) ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็ปของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับ บันทึกเป็นเรื่องๆ ไปก่อน เพราะทุกเรื่องบางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง ทุกเรื่องเป็นกิจกรรมหรืองานที่ทำแต่มองข้ามไม่เคยบันทึก พอบันทึกไว้จึงรู้ว่าบางประเด็นเป็นความรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้นักส่งเสริมท่านอื่นได้เรียนรู้และปรับใช้ต่อไป    จะพยายามพัฒนาและนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนต่อไปครับ

                                                                                               วีรยุทธ  สมป่าสัก

                                                                                                6 ธันวาคม 2548