วิกฤติสร้างโอกาส (การเรียนรู้)

การสะท้อนกลับ ของปัจเจกบุคคล ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายขององค์กรในชุมชนที่เกิดจากฐานคิด หรือวิคิดของคนบางกลุ่ม ทำให้เกิดวิกฤติขึ้นกับปัจเจกชน หรือเป็นเส้นทางหนึ่งของการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาหรือไม่ และจะมีใครมองเห็นหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า

                  ช่วงฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความคิด    วิธีคิด   สู่การพึ่งตนเอง   เพื่อจะอยู่ในท้องถิ่นอีสานบ้านเกิดของตัวเองให้ดี   จะทำอย่างไรบ้าง   ช่วงวันที่   28 - 31  กุมภาพันธ์   2550  ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์   ในจำนวนเกษตรกรกว่า   50  ชีวิตที่มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยน    เราได้เจอ   " คนจริง"   แม่หนูพรวน เกษตรกรตัวจริง จากบ้านเม็กดำที่ยึดอาชีพเกษตรกรรม เป็นเพื่อนคู่กายตลอตมา                 

                   ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยสนใจคำว่า  " ปัญหามา   ปัญญาเกิด  " เท่าใดนัก แต่กรณีของแม่ หนูพรวน   ทำให้พยายามที่จะถอดรหัส"ของเส้นทาง   การเกิดความรู้จากปัญหาหรือวิฤตที่เกิดขึ้น   ใครจะรู้ว่าผู้หญิงตัวเล็ก   จะเจอมรสุม   ปัญหาชีวิตที่ถาถมเข้ามาใส่อย่างต่อเนื่อง   การหย่าร้าง   ถูกญาติทำร้ายร่างกายลูกชายผูกคอตาย    การถูกกดดันทางสังคม   การทำให้เป็นคนไม่ยอมรับสังคม           

                ในวิกฤตก็มีโอกาสที่มีอยู่ในคุณค่าของ   " แม่หนูพรวน"   ที่เป็นคนที่มีบุญเกิดไม่ใช่บุญสอน    บุญสอน   หมายถึง   ถึงแม้จะบอก   ทำ   อย่างไรก็ทำไม่ได้     ส่วนบุญเกิดจะทำได้ทุกอย่างเพราะเกิดจากตัวเอง   แม่หนูพรวนเป็นคนที่บุญเกิด 

 เกิดจากอะไร     

 • เกิดพลังในตัว จากการสูญเสีย ลูกชาย 
 • เกิดพลังในตัวจากการถูกเอาเปรียบทางสังคม
 • เกิดพลังจากการถูกทำให้เป็นคนชายขอบของชุม
 • ทำทุกอย่างที่จะต่อต้านองค์กร ที่เข้าใจว่าทำให้ลูกชายของเขาต้องตาย
 • ทำทุกอย่างที่จะพึ่งตัวเอง   ใด้ ขอให้ได้กินได้ใช้ไม่กลัวขาดทุน
 • ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ลูกสาวที่เหลือคนเดียวต้องลำบากเหมือนแม่

          การกันตัวเองออกมาจากสังคม   จากโรงเรียนอย่างเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวไม่ยอมเดินเข้าโรงเรียนไม่ยอมให้ครูและนักเรียนเข้ามาในที่ของตัวเอง   ทั้ง ๆ   ที่อยู่ติดโรงเรียน           เป็นการ   " หยุด"   เพื่อดูตัวเอง   ศึกษาตัวเอง   ค้นหาตัวเอง   ตรวจสอบตัวเอง            สร้างจินตนาการของตัวเอง   และลูกสาวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง   ตามความคิดขอตัวเอง            เป็นการ"ถอยหลังเพื่อกะระยะที่จะกระโดดข้ามอุปสรรค ให้ได้และอยู่รอดต่อไป         

         มีพลัง      อยากรู้      ค้นหา       ลงมือทำ    สร้างความรู้    ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของแม่หนูพรวน

 • มีพลัง  จาก    วิกฤติ   , ปมด้อย , ความผิดหวัง , น้อยใจ , ถูกทอดท้ง
 • อยากรู้            เพราะต้องมีชีวิตอยู่ ต้องอยู่ต้องกิน   ต้องสร้างลูกให้มีความสุขไม่ต้องลำบาก   , ต้องการขยับชั้นของตัวเองขึ้นมา  ในสังคม 
 • ค้นหา     จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง
 • ลงมือทำ      ลงมือทำในแปลงตัวเอง   สังเกต   จดจำ
 • สร้างความรู้    จากการแก้ปัญหาแล้วสำเร็จ

              การสะท้อนกลับ  ของปัจเจกบุคคล  ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายขององค์กรในชุมชนที่เกิดจากฐานคิด  หรือวิคิดของคนบางกลุ่ม   ทำให้เกิดวิกฤติขึ้นกับปัจเจกชน  หรือเป็นเส้นทางหนึ่งของการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาหรือไม่  และจะมีใครมองเห็นหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า  ผมก็ไม่แน่ใจครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (1)