ฆ่าตัดตอนการตลาด

   การอบรมเกษตรกร  ตามแนวทาง แนวคิดการพึ่งตัวเอง ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23-26มีนาคม 2550 ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)