งานศพ

ตาติ๊ก
พิธีการในงานศพ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ  

ผู้ที่มีชีวิตผูกพันกับไมโครโฟน ( มือสมัครเล่น )ทุกท่านวันก่อน...ได้รับการร้องขอให้ช่วยเป็นพิธีกร

งานศพ........ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย..(ออกจะไม่รับงานแบบนี้ด้วย)แถมกะทันหัน....มาก   มีเวลาแค่ครึ่งวันก่อนถึงพิธี   เตรียมตัวได้แค่นี้แหล่ะ.....ใช้ภาษาแบบกลางๆไม่ชอบฟุ่มเฟือย ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยน กับเพื่อนๆ..ครับ.....ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมให้ด้วย ....เผื่อท่านจะโดนเหมือน  ผม.........ครับ ขั้นตอนของการแนะนำตัวพิธีกร ( ตัวอย่าง ถ้ามี )เรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย....................ตำแหน่ง.................................  สังกัด.....................................ได้รับมอบหมายจาก เจ้าภาพ   ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร  ในพิธีฌาปนกิจศพ   ของ............................ผู้วายชนม์นับว่าเป็นเกียรติ  ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่นี้ จึงขออนุญาต  ท่านผู้มีเกียรติ  ในการดำเนินดำเนินการ..ต่อไป..ครับ ขั้นตอนของการแสดงหน้าไฟ ( ตัวอย่าง ถ้ามี )ก่อนจะถึงพิธีการสำคัญ   ในลำดับต่อจากนี้ไป     กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ  ได้รับชม การแสดงหน้าไฟในชุด...................................จาก..........................ผู้แสดงได้แก่...................... ขอเชิญชม....ครับ(เมื่อการแสดงจบ).ขอขอบคุณ ผู้แสดง และ ผู้ฝึกสอน. ไว้  ณ โอกาสนี้ครับบัดนี้  ได้เวลาอันสมควร    กระผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน   เข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการขั้นตอนของการทอดเชิงบาตร ( บางงาน + เจ้าภาพดำเนินการแล้ว  ตั้งแต่อยู่ในศาลาพักศพ   ก่อนเคลื่อนศพ ขึ้นสู่เมรุ  + ก็ไม่ต้องดำเนินการ ซ้ำ )ขอเชิญคุณแม่...............ลูกๆและญาติพร้อมด้วยสามเณรบวชหน้าไฟ  ขึ้น ทอดเชิงบาตร- นิมนต์ ( พระภิกษุ ) ท่านพระครู.................. เจ้าอาวาสวัด...............   อำเภอ……………จังหวัด………………....พิจารณาเชิงบาตร                     ขั้นตอนของการมอบทุน ( ตัวอย่าง ถ้ามี )เจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะ มอบทุน  ให้กับ หน่วยงาน  และองค์ต่างๆ  ดังนี้1.(องค์กร)....................ขอเชิญ.............. หรือ.ผู้แทนเป็นผู้รับมอบ ครับ   2………………………………..3……………………………….ขั้นตอนของการทอดผ้าบังสุกุล  (  ประสานงานเจ้าภาพ + ฝ่ายพิธีการว่าจะเชิญใครบ้าง ขอรายชื่อ+ตำแหน่งที่ถูกต้อง ชัดเจน   จะให้ขึ้นทอดจำนวนกี่ท่าน ทีละคน หรือถ้ามีจำนวนมาก ก็ขึ้น ทีละคู่ก็ได้  มิควรใช้เวลามากเกินไปให้เรียงลำดับความสำคัญของผู้ที่เชิญ  จากสำคัญน้อย ไปหามากเจ้าภาพ ให้เตรียมคนถือพานผ้า + ตาลปัตร+คนจัดผ้าใส่พานโดยเฉพาะผ้ามหาบังสุกุล+ดอกไม้จันทน์ ของประธานในพิธี  )    หาก...ทุกอย่างพร้อม....เริ่มได้เลย..............ลำดับต่อไป  จะ เป็นการ  ทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ * ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................* ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................* ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................( เชิญจนครบตามที่เตรียมไว้ + คงเหลือไว้แต่ ประธานในพิธี )อย่าลืม..ให้ประสานงานกับ ฝ่ายพิธีการ หรือ พระสงฆ์ ที่เป็นผู้แทนวัดที่จัดงาน  ในการจัดพระสงฆ์ ขึ้นชักผ้าบังสุกุล ขั้นตอนของการอ่านประวัติผู้วายชนม์(ขอเชิญ คุณแม่..................ลูกๆ หลานๆ  และญาติ    บริเวณด้านหน้า ฌาปนสถาน - เมรุ   เรียงหน้ากระดานพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ ) ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพครับคุณพ่อ.....................เป็นบุคคลตัวอย่าง  เป็นบุคคลต้นแบบท่านหนึ่ง   ที่คนรุ่นหลังและลูกๆหลานๆ ได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิต มาตลอด  โอกาสนี้จะขอกล่าวถึงประวัติ ของ  คุณพ่อ........................ผู้วายชนม์  ให้ท่านผู้มีเกียรติ  ได้ทราบ    ขอเชิญนาย/นาง/นางสาว......................................เป็นผู้อ่านประวัติ ( ผู้อ่าน ก้าวออกมา  1  ก้าว จากแถว แล้วทำความเคารพ ) ( คำไว้อาลัย  / บทกลอน ต่างๆ ถ้ามี - พิธีกรสามารถใช้เพิ่มเติมได้ในช่วงนี้+เตรียมพร้อมเอาไว้ด้วย ) ขั้นตอนของการ ยืนสงบนิ่ง  ไว้อาลัยขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้กรุณาลุกขึ้นยืนสงบนิ่ง   เพื่อเป็นการไว้อาลัย....แด่ผู้วายชนม์     ( ดุริยางค์เป่าแตรนอน ) ขั้นตอนของการ พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลลำดับต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญ ( ประธานในพิธี ) ......ท่าน .....................(ยศ/ตำแหน่ง)................................ได้ ทอดผ้ามหาบังสุกุล    กราบเรียนเชิญ..ครับ    .....กราบนิมนต์   ....................... (ตำแหน่ง) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ         เจ้าอาวาสวัด..................................ชักผ้ามหาบังสุกุล    กราบนิมนต์ ครับ .....และเรียนเชิญท่านประธาน  วางดอกไม้จันทน์. ....ครับ.....ขอเชิญผู้มีเกี่ยรติทุกท่าน  วางดอกไม้จันทน์. เป็นลำดับต่อไป..ครับ ในนามของเจ้าภาพ  ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ศุภกิจ   บุญญฤทธิพงษ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   ไว้   ณ โอกาสนี้     และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง     มาร่วมพิธี  ในงานฌาปนกิจศพ  คุณพ่อ.................................. ในวันนี้ขอให้กุศล ผลบุญ   จงมีแด่ ทุกท่านทุกคน ด้วยเทอญ............ขอกราบขอบพระคุณ   ไว้  ณ โอกาสนี้    ครับ..* * * * * * * * * ( ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 1 ตัวอย่าง )จาก  ตาติ๊ก คร๊าบโผ๊ม

18  มีนาคม  2550  เวลา  15.00 น.

[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตาติ๊ก

คำสำคัญ (Tags)#พิธีกรงานศพ

หมายเลขบันทึก: 85495, เขียน: 22 Mar 2007 @ 06:39 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก


ความเห็น (31)

ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาต เอาบันทึกนี้ไปไว้ใน รวมบันทึก ของผม ที่นี่ นะครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านมาก

กำลังหาข้อมูล หารูปแบบตัวอย่างเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกัน เนื่องจากถูกขอให้ไปทำหน้าที่พิธีกรงานศพวันพรุ่งนี้ แต่ด้วยความเป็นมือสมัครเล่นจึงไม่ค่อยมั่นใจ ครับ

บันทึกนี้ตรงประเด็นเลย ให้รายละเอียดที่นำไปใช้ได้จริง

ขออนุญาตนำไปใช้เป็นต้นแบบนะครับ

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอคุณมากเลยค่ะ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่โดนแบบคุณดีที่ยังมีเวลา 1 วันเพื่อเตรียมการซึ่งไม่เคยจับไมด้านพิธีกรเลย เคยแค่กล่าวคำอาลัยในงานศพพี่ชายตัวเองเฉย ๆ แต่คนที่เขารู้จักเขาอยากให้เราทำให้พ่อเขาน่ะ ขอบคุณมากจริง ๆ มีประโยชน์มากเลย

Nazz
IP: xxx.144.238.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลคะ ขออนุญาตินำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมนะคะ บังเอิญคุณป้าเพิ่งเสียคะ

aimmie
IP: xxx.121.19.108
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เช่นกันคะ กำลังหาตัวอย่างอยู่พอดี search ตั้งนาน โชคดีจัง มาเจอหน้านี้ของคุณ มีประโยชน์มากๆ ขออนุญาต นำไปใช้เป็นตัวอย่างนะคะ

ครูแอร์
IP: xxx.25.246.10
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านมากครับ

กำลังหาข้อมูล หารูปแบบตัวอย่างเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกัน เนื่องจากถูกขอให้ไปทำหน้าที่พิธีกรงานศพวันพรุ่งนี้ แต่ด้วยความเป็นมือสมัครเล่นจึงไม่ค่อยมั่นใจ ครับ

บันทึกนี้ตรงประเด็นเลย ให้รายละเอียดที่นำไปใช้ได้จริง

ขออนุญาตนำไปใช้เป็นต้นแบบนะครับ คุณพระคุ้มครองคนดีนะครับ

ขอบคุณมากครับ

ตู้
IP: xxx.47.206.72
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับ ขั้นตอนการพูด ขอนำไปใช้หน่อยนะครับ

ขอบุญกุศลจงมีแก่ท่านผู้จัดทำด้วยเทอญ

กุ๊กกิ๊ก
IP: xxx.8.37.171
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันเป็นพิธีกรมาหลายงานแต่ไม่เคยเป็นพิธีกรในงานศพ นี่เป็นครั้งแรก ได้ข้อมูลในการใช้คำพูด และขั้นตอนอย่างเหมาะสม

ขอบคุณมากๆค่ะ

PTK
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เป็นรายละเอียดที่ผมตามหาอยู่นาน ก็เหมือนกับหลายท่านถูกขอให้ทำหน้าที่นี้ ทั้งที่ไม่เคยมาก่อน ไปงานศพก็ไม่ได้ตั้งใจฟังรายละเอียดขั้นตอน

ywr
IP: xxx.47.188.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พอดีได้รับมอบหมายให้เขียนประวัติให้พิธีกรวันจันทร์นี้ เพราะจะทำให้งานของคุณป้า ขอบคุณอีกครั้ง

พิมลดา
IP: xxx.172.180.208
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากค่ะ ... ขออนุญาตตั้งข้อสังเกต 2 ประการ คือ หนึ่ง.....บางแห่งจะมีการอ่านประวัติก่อนเริ่มทอดผ้าผืนแรก แล้วก็ดำเนินการต่อไปจนจบ และ สอง..... ผ้าผืนที่ประธานทอดเป็นผืนสุดท้าย ทราบว่าขณะนี้จะเรียกว่า "ผ้าไตรบังสุกุล" มิใช่ "ผ้ามหาบังสุกุล" อย่างที่เคยเรียกกัน .....ท่านผู้ใดจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นวิทยาทาน ขอเชิญนะคะ

มหาข้างวัด
IP: xxx.26.96.143
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมนิดหนึ่ง ครับก่อนขึ้นต้นพิธีก่อนจะเรียน หรือกราบเรียน ให้กล่าวคำนมัสการพระคุณเจ้าที่อยู่ ณ ที่นั้นก่อน

จึง ทักทายแขกโดยการกราบเรียน หรือเรียน งานศพทั่วไป และงานพระราชทานเพลิงศพ ควรใช้คำว่ากราบเรียน เพื่อสวยงามของและยกระดับภาษาให้ดูอ่อนช้อยขึ้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า กราบเรียนจะใช้ในระดับนายก หรือประธานศาลฎีกา

sazee
IP: xxx.122.64.72
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปดัดแปลงใช้นะค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ

ตี๋
IP: xxx.90.79.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับข้อมูล รู้ตัวแค่ครึ่งวันเหมือนกันครับ

ปิ๊กนิก
IP: xxx.53.85.224
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค๊าฟฟฟฟ กะลังหาพอดีเลย

แต่ถ้าพี่แบ่งสัดส่วนดีดี ก้อจะเข้าใจง่ายนะคับ

ไงก้อขอบคุณนะคับ

krunoka
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ ขอให้พี่มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นนะคะ น้องๆจะดูแบบเป็นตัวอย่างค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง

IP: xxx.175.170.32
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

เจี๊ยบ
IP: xxx.9.25.69
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน่ะค่ะ เขาวานให้เป็นพิธีกรงานศพคุณแม่ของเขา นี่เป็นครั้งแรก สัญญาว่าจะนำข้อมูลนี้ใช้ประโยชน์อย่างที่สุดค่ะ

ทิพย์
IP: xxx.157.228.82
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันค่ะ

Surapoll K.
IP: xxx.47.237.83
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2553 ผมก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรงานศพญาติตยเอง เป็นครั้งแรกเหมือนกัน และวันจันทร์ที่จะถึงนี้(1 มี.ค.2553) ก็เป็นอีกวันที่ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกร ก็จะใช้รูปแบบนี้แหละครับ น่าจะสมบูรณ์แล้วหละครับ เวลาทำหน้าที่จริงๆ นั้น จะต้องประสานกับเจ้าภาพ ในขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อย บางทีประเพณีแต่ละพื้นที่ แต่ละตำบลก็แตกต่างกันออกไปบ้าง ขอบคุณอาจารย์นะครับ อนุโมทนา สาธุ

สมคิด
IP: xxx.67.214.132
เขียนเมื่อ 

ผมเคยทำหน้าที่มาหลายงานแต่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ได้แต่ลักจำแต่ละงานแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละงานแต่ละพื้นที่ มีประโยชน์ดีครับ ขออนุญาตนำไปประยุกต์เป็นรูปแบบนะครับ

พฤติ
IP: xxx.173.213.18
เขียนเมื่อ 

ขั้นตอนนิมนต์พระขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ถ้าไม่เอ่ยชืื่อ ต้องบอกจากวัดใหนด้วยครับ เพราะมาจากหลายวัด

mellmeo03
IP: xxx.31.121.66
เขียนเมื่อ 

ขอบตุณครับ

ant
IP: xxx.26.173.205
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริงๆ

เป็นพิธีกรมาหลายงาน เคยแต่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ฟัง แต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นพิธีกรงานศพ และไม่อยากเป็นด้วย เพราะไม่ชอบความโศกเศร้า แต่คราวนี้ปฏิเสธไม่ได้จริง เพราะเป็นงานพ่อตา และพิธีกรขาประจำดันไปอบรมที่พัทยา จึงปฏิเสธไม่ได้

ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ครับผม

วันก่อน ผมต้องทำหน้าที่ประธานในงานเผาศพญาติของน้องที่ทำงาน

หลังพระพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลแล้ว ถึงตอนวางดอกไม้จัน ทางพิธีกรบอกให้ผมไปวางก่อนพระ อันนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ

IP: xxx.24.168.235
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ

IP: xxx.42.68.51
เขียนเมื่อ 

จะว่าไป ต้องขอบคุณด้วยพี่ ชะตา เราท่านเหมือนกัน ผมชอบพูด แต่ไม่ใช่งานศพแน่ครับ โดนจนได้

นายทหารฝ่ายอำหน่วยการ หัวหิน

นางสาวบุญรักษา สมุทร
IP: xxx.172.146.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ พอดีคุณครูให้แสดงละครในงานอวมงคลน่ะค่ะ หนูรับบทเป็นพิธีกร ขอบคุณมากๆค่ะ

ตาติ๊กเองแหล่ะ...(เจ้าของเรื่อง)
IP: xxx.53.176.79
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ...เพื่อนๆทุกท่าน...ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันในบ้านน้ะครับ

ตอนแรกผมเกือบจะทิ้งกระดาษแผ่นที่เขียนสคริ๊บนี้ไปแล้วแหล่ะ..(หลังจากทำหน้าที่เสร็จ)

ผมรู้สึกว่า...งานนี้ผมยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเลย

แต่ทำยังไงได้ล่ะ...เวลาเตรียมตัวก็มีน้อยมาก

แต่ไม่รู้นึกยังไง จึงเอามาแปะไว้ที่ blog นี้

ก็ไม่นึกว่า...จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ อีกหลายๆ ท่าน

จากนั้นมา...เวลาผมมีโอกาสไปงานศพ หรือ งานอื่นๆ

ผมจะยายามในรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆมากยิ่งขึ้น..ครับ

เผื่อจะโดนอีกน่ะ..ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมน้ะครับ

สำหรับท่าน อ.เต็มศักดิ์ (คห.25)...ผู้รู้ท่านฝากมาบอกว่า

ท่านประธาน....ดำเนินการถูกต้อง แล้วคร๊าบ...............

เชิด โชคชัย
IP: xxx.142.100.243
เขียนเมื่อ 

การทำหน้าที่พิธีการนั้นการใช้สรรพนามต้องใช้ให้ถูกต้อง การทักที่ประชุม ทักผู้ร่วมงาน พระสงฆ์ต้องใช้ให้ถูกต้อง ถ้าท่านสงสัยงานฌาปนกิจศพโทรไปถามผมได้ครับ 044848694 คอนสวรรค์ ชัยภูมิครับ

IP: xxx.26.146.83
เขียนเมื่อ 

โอ...พระมาโปรดแล้ว (คห.30 )

ขอบคุณมากครับ ที่มาช่วยอีกแรงหนึ่ง นี่แหล่ะ...โค้นบ้านเดี๋ยวกั๋น...เน๊าะ

เพื่อนๆท่านไหน ที่ไม่ชัดเจน เรื่องดังกล่าวนี้

ติดต่อท่าน อ.เชิด โชคชัย ได้เลยครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้ น๊ะครับ..." ขอบคุณครับโผ๊ม "