สวัสดีครับ เพื่อนๆ  

ผู้ที่มีชีวิตผูกพันกับไมโครโฟน ( มือสมัครเล่น )ทุกท่านวันก่อน...ได้รับการร้องขอให้ช่วยเป็นพิธีกร

งานศพ........ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย..(ออกจะไม่รับงานแบบนี้ด้วย)แถมกะทันหัน....มาก   มีเวลาแค่ครึ่งวันก่อนถึงพิธี   เตรียมตัวได้แค่นี้แหล่ะ.....ใช้ภาษาแบบกลางๆไม่ชอบฟุ่มเฟือย ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยน กับเพื่อนๆ..ครับ.....ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมให้ด้วย ....เผื่อท่านจะโดนเหมือน  ผม.........ครับ ขั้นตอนของการแนะนำตัวพิธีกร ( ตัวอย่าง ถ้ามี )เรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย....................ตำแหน่ง.................................  สังกัด.....................................ได้รับมอบหมายจาก เจ้าภาพ   ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร  ในพิธีฌาปนกิจศพ   ของ............................ผู้วายชนม์นับว่าเป็นเกียรติ  ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่นี้ จึงขออนุญาต  ท่านผู้มีเกียรติ  ในการดำเนินดำเนินการ..ต่อไป..ครับ ขั้นตอนของการแสดงหน้าไฟ ( ตัวอย่าง ถ้ามี )ก่อนจะถึงพิธีการสำคัญ   ในลำดับต่อจากนี้ไป     กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ  ได้รับชม การแสดงหน้าไฟในชุด...................................จาก..........................ผู้แสดงได้แก่...................... ขอเชิญชม....ครับ(เมื่อการแสดงจบ).ขอขอบคุณ ผู้แสดง และ ผู้ฝึกสอน. ไว้  ณ โอกาสนี้ครับบัดนี้  ได้เวลาอันสมควร    กระผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน   เข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการขั้นตอนของการทอดเชิงบาตร ( บางงาน + เจ้าภาพดำเนินการแล้ว  ตั้งแต่อยู่ในศาลาพักศพ   ก่อนเคลื่อนศพ ขึ้นสู่เมรุ  + ก็ไม่ต้องดำเนินการ ซ้ำ )ขอเชิญคุณแม่...............ลูกๆและญาติพร้อมด้วยสามเณรบวชหน้าไฟ  ขึ้น ทอดเชิงบาตร- นิมนต์ ( พระภิกษุ ) ท่านพระครู.................. เจ้าอาวาสวัด...............   อำเภอ……………จังหวัด………………....พิจารณาเชิงบาตร                     ขั้นตอนของการมอบทุน ( ตัวอย่าง ถ้ามี )เจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะ มอบทุน  ให้กับ หน่วยงาน  และองค์ต่างๆ  ดังนี้1.(องค์กร)....................ขอเชิญ.............. หรือ.ผู้แทนเป็นผู้รับมอบ ครับ   2………………………………..3……………………………….ขั้นตอนของการทอดผ้าบังสุกุล  (  ประสานงานเจ้าภาพ + ฝ่ายพิธีการว่าจะเชิญใครบ้าง ขอรายชื่อ+ตำแหน่งที่ถูกต้อง ชัดเจน   จะให้ขึ้นทอดจำนวนกี่ท่าน ทีละคน หรือถ้ามีจำนวนมาก ก็ขึ้น ทีละคู่ก็ได้  มิควรใช้เวลามากเกินไปให้เรียงลำดับความสำคัญของผู้ที่เชิญ  จากสำคัญน้อย ไปหามากเจ้าภาพ ให้เตรียมคนถือพานผ้า + ตาลปัตร+คนจัดผ้าใส่พานโดยเฉพาะผ้ามหาบังสุกุล+ดอกไม้จันทน์ ของประธานในพิธี  )    หาก...ทุกอย่างพร้อม....เริ่มได้เลย..............ลำดับต่อไป  จะ เป็นการ  ทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ * ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................* ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................* ชื่อ-สกุล..............................ตำแหน่ง...............................* นิมนต์พระคุณท่าน.........รูป  ชักผ้าบังสุกุล  กราบนิมนต์  ครับ.....................................................................................................................................................( เชิญจนครบตามที่เตรียมไว้ + คงเหลือไว้แต่ ประธานในพิธี )อย่าลืม..ให้ประสานงานกับ ฝ่ายพิธีการ หรือ พระสงฆ์ ที่เป็นผู้แทนวัดที่จัดงาน  ในการจัดพระสงฆ์ ขึ้นชักผ้าบังสุกุล ขั้นตอนของการอ่านประวัติผู้วายชนม์(ขอเชิญ คุณแม่..................ลูกๆ หลานๆ  และญาติ    บริเวณด้านหน้า ฌาปนสถาน - เมรุ   เรียงหน้ากระดานพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ ) ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพครับคุณพ่อ.....................เป็นบุคคลตัวอย่าง  เป็นบุคคลต้นแบบท่านหนึ่ง   ที่คนรุ่นหลังและลูกๆหลานๆ ได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิต มาตลอด  โอกาสนี้จะขอกล่าวถึงประวัติ ของ  คุณพ่อ........................ผู้วายชนม์  ให้ท่านผู้มีเกียรติ  ได้ทราบ    ขอเชิญนาย/นาง/นางสาว......................................เป็นผู้อ่านประวัติ ( ผู้อ่าน ก้าวออกมา  1  ก้าว จากแถว แล้วทำความเคารพ ) ( คำไว้อาลัย  / บทกลอน ต่างๆ ถ้ามี - พิธีกรสามารถใช้เพิ่มเติมได้ในช่วงนี้+เตรียมพร้อมเอาไว้ด้วย ) ขั้นตอนของการ ยืนสงบนิ่ง  ไว้อาลัยขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้กรุณาลุกขึ้นยืนสงบนิ่ง   เพื่อเป็นการไว้อาลัย....แด่ผู้วายชนม์     ( ดุริยางค์เป่าแตรนอน ) ขั้นตอนของการ พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลลำดับต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญ ( ประธานในพิธี ) ......ท่าน .....................(ยศ/ตำแหน่ง)................................ได้ ทอดผ้ามหาบังสุกุล    กราบเรียนเชิญ..ครับ    .....กราบนิมนต์   ....................... (ตำแหน่ง) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ         เจ้าอาวาสวัด..................................ชักผ้ามหาบังสุกุล    กราบนิมนต์ ครับ .....และเรียนเชิญท่านประธาน  วางดอกไม้จันทน์. ....ครับ.....ขอเชิญผู้มีเกี่ยรติทุกท่าน  วางดอกไม้จันทน์. เป็นลำดับต่อไป..ครับ ในนามของเจ้าภาพ  ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ศุภกิจ   บุญญฤทธิพงษ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   ไว้   ณ โอกาสนี้     และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง     มาร่วมพิธี  ในงานฌาปนกิจศพ  คุณพ่อ.................................. ในวันนี้ขอให้กุศล ผลบุญ   จงมีแด่ ทุกท่านทุกคน ด้วยเทอญ............ขอกราบขอบพระคุณ   ไว้  ณ โอกาสนี้    ครับ..* * * * * * * * * ( ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 1 ตัวอย่าง )จาก  ตาติ๊ก คร๊าบโผ๊ม

18  มีนาคม  2550  เวลา  15.00 น.

[email protected]