GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานพัสดุโรงเรียน

ความหมายของการพัสดุ
การพัสดุ      หมายความว่า     การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา     การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ที่กำหนดไว้ในระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ . . 2535 พัสดุ     หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พัสดุโรงเรียน
หมายเลขบันทึก: 85170
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

คำสั่งต่างๆพัสดุ