ตามที่ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ได้จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีทีได้ดำเนินการจัดการความรู้ ในสังคมไทย จากภาคประชาสังคม ภาคราชการ/องค์กร และภาคเอกชน ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ของสังคมไทยไปสู่กระบวนการเรียนรู้นั้น

     ผมเดินทางมาถึง กทม.แล้ว ในวันนี้ โดยใช้บริการของ AirAsia เที่ยว 3 ทุ่มครึ่งจากหาดใหญ่ หลับที่สนามบินไป 1 รอบ บนเครื่อง 1 รอบ รอ Taxi ที่สนามบินดอนเมืองนานหน่อยเพราะไม่ค่อยมีรถ ถึงที่พักก็เที่ยงคืนพอดี ตื่นเต้นกับงานพรุ่งนี้นิดนึงเพราะหมออนามัยคนนึง จะมาเดินเก็บเกี่ยวความรู้จากเวทีใหญ่ ๆ เต็มไปด้วยปราชญ์อย่างนี้ ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อเดินเข้าไปลงทะเบียน

     ได้มาแล้วจะเกี่ยวเกี่ยวเรื่องราวไปเล่าให้พ่อฟังเนื่องในวันพ่อของผม เล่าให้น้องเดม(ลูก)ฟัง เนื่องในวันผมเอง (ก็วันพ่อของน้องเดม) และจะนำไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง เพื่อช่วยกันทำงานถวายพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ