รองเท้าแตะกับผู้ป่วยเบาหวาน

Fit the foot to the shoe, Not fit the shoe to the foot

         แม้ว่าปัจจุบัน หลาย ๆ โรงพยาบาล จะมีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างครบถ้วน บางแห่งมีทีมงานดูแลสุขภาพเท้าที่มีประะสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ ไม่สามารถจัดหารองเท้าที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยได้ เนื่องจากองค์กรที่สนับสนุนรองเท้ามีน้อย ส่วนมากจะเป็น บริษัทเอกชน ที่ราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งรูปแบบรองเท้าเบาหวาน มักจะเป็น  รองเท้าหุ้มส้นมิดชิดที่ตัดเฉพาะราย (Custom molded shoe) รองเท้ากีฬา (sport shoe)  ซึ่งเหมาะสมกับชีวิตเมืองมากกว่าชนบท เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้รองเท้าแตะ ทำให้รองเท้าเบาหวานไม่สามารถ เข้าถึงผู้ป่วยเบาหวานระดับรากหญ้าได้            

                  บทความนี้จะกล่าวถึงรองเท้าแตะที่มีคุณสมบัติ อย่างน้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทปลายเท้าเสื่อม ซึ่งเราสามารถนำคุณสมบัตินี้ไปเปรียบเทียบกับรองเท้าที่มีในท้องตลาดเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับความนิยม และลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

คุณสมบัติที่ดี

                1.จำเป็นต้องนุ่ม (cushioning)  ความนุ่มที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ป่วยเบาหวานคือ 15 องศาชอว์ วัดไม่ยาก คือ ความนุ่มที่เอามือบีบแล้วยุบลงครึ่งหนึ่งของความหนาเดิม เพราะผู้ป่วยมักมีความผิดปกติเช่น นิ้วเท้าจิกงอ (Claws toes)  การโปนของปุ่มกระดูก ( Bony prominent) บริเวณนี้จะมีแรงกดสูงกว่าปกติ อันจะส่งผลให้เกิด ตาปลา หนังแข็งนำไปสู่การเป็นแผลได้ เราต้องการความนุ่มเพื่อลดแรงกระแทก และหนังแข็ง

foam

                absorber

     2.จำเป็นต้องปรับสายคาดได้ (Adjustable) เพราะเท้าคนเราขนาดไม่เท่ากันแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยเบาหวานที่มี ปัญหาหลอดเลือด โรคแทรกซ้อนทางไต มักจะมีการบวมได้ง่าย การปรับได้จะทำให้ลดการกดบริเวณหลังเท้า ซึ่งอาจไปขัดขวางการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่เท้า (blocked Dorsalis pedis artery)      

       3.ต้องมีสายรัดส้น (back strap)  เนื่องจากกล้ามเนื้อในเท้าอ่อนแรงจากปลายประสาทเสื่อม ส่งผลให้รองเท้าหลุดออกจากเท้าได้ง่าย ผู้ป่วยจะพยายามจิกนิ้วเท้ากับรองเท้าเพื่อไม่ให้หลุด อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาวะนิ้วงอ (Claw Toe) ตามมาอันส่งผลให้เกิดเป็นความผิดปกติระดับทุติยภูมิ (Secondary Impairment) ตามมาจากภาวะปลายประสาทเสื่อม อันจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

        4. รูปแบบต้องเป็นที่ยอมรับสำหรับตัวผู้สวมใส่เอง ลักษณะอาชีพ สังคม

                Footwear

                รองเท้าที่ดีใสแล้วต้องรู้สึกสบาย และสิ่งที่พิสูจน์ในขั้นสุดท้ายว่ารองเท้านั้นดี คือ เท้าต้องไม่มีแผล ไม่ว่าแผลเก่าหรือแผลใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ทีมงานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คาดหวังกับรองเท้า คือ Injury prevention

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เท้าเบาหวาน Neuropathic Foot managementความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ขอบคุณที่หาข้อสรุปที่เหมาะสมให้กับเท้า

 โดยเฉพาะเท้าเบาหวานในชนบท

 

boat
IP: xxx.174.108.138
เขียนเมื่อ 

ยาสมุนไพรที่ว่ามีจริงหรือครับ

 

ching
IP: xxx.170.234.7
เขียนเมื่อ 

http://www.thaifootcare.com/

รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

สนใจ โทร 087 357 6476