BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

ธรรมชนะอธรรม


ธรรมชนะอธรรม

ก่อนที่จะเล่าเรื่องเทพเจ้าประจำทิศต่างๆ จะนำเรื่องด้วยแนวคิดอีกประเด็นหนึ่งก่อนเพื่อจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น... 

ตามหลักทักษานั้น มีดาวหรือพระเคราะห์อยู่ ๙ ดวง คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ราหู และ เกตุ...ซึ่งพระเคราะห์หรือเทพเจ้าเหล่านี้ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. ศุภเคราะห์ คือ ฝ่ายดี ธรรม กุศล มี ๔ ดวง ได้แก่ จันทร์ พุธ พฤหัส และศุกร์... กลุ่มนี้อาจเรียกว่า ฝ่ายเทพก็ได้

๒. บาปเคราะห์ คือ ฝ่ายชั่ว อธรรม อกุศล มี ๔ ดวง ได้แก่ อาทิตย์ อังคาร เสาร์ และราหู... กลุ่มนี้อาจเรียกว่า ฝ่ายมารก็ได้

๓. ไม่แน่นอน ทำนองเข้าไหนเข้าด้วย มีดวงเดียว คือ พระเกตุ ...(อาจเทียบได้กับสัพพสาธารณเจตสิก เช่น วิริยะ ความเพียร ซึ่งสามารถสนับสนุนสิ่งที่ดีหรือชั่วให้สำเร็จได้ เป็นต้น)

........

ต่อจากครั้งก่อน  ( น้ำคือบ่อเกิดแห่งชีวิต ) พระอาทิตย์เกิดทางทิศใต้แล้วก็เวียนขวามาประจำทิศอิสาน นับการดำเนินได้ ๖ ก้าว จึงมีกำลัง ๖...และตามหลักการกำหนดเบื้องต้น พระอาทิตย์จัดเป็นบาปเคราะห์

ต่อไป พระจันทร์ เกิดทางทิศใต้แล้วก็เวียนขวามาประจำอยู่ทิศตะวันออก ซึ่งอันที่จริง พระจันทร์น่าจะมีกำลัง ๗... แต่พระจันทร์เป็นศุภเคราะห์หรือฝ่ายเทพ ตามหลักทักษาจึงกำหนดให้เวียนหนึ่งรอบก่อน ซึ่งหนึ่งรอบเท่ากับ ๘ ทิศ แล้วก็มาประจำทิศตะวันออก ดังนั้น พระจันทร์จึงมีกำลัง ๑๕ (๗+๘ = ๑๕)...

และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดก็จะเป็นเช่นนี้ กล่าวคือ ดาวบาปเคราะห์ทุกดวงเกิดจากทิศใต้แล้วก็เวียนขวามาประจำทิศของตน และมีกำลังตามจำนวนก้าวย่างที่ดำเนินมา...ส่วนดาวศุภเคราะห์จะต้องเวียนหนึ่งรอบก่อนจึงจะมาประจำทิศของตนได้...

เหตุที่เป็นอย่างนี้ อธิบายได้ง่ายๆ ว่า บาปเคราะห์เป็น อธรรม อกุศล หรือฝ่ายมาร...ส่วนศุภเคราะห์เป็น ธรรม กุศล หรือฝ่ายเทพ ...ธรรมต้องมีกำลังมากกว่าอธรรม หรือฝ่ายเทพต้องมีกำลังมากกว่าฝ่ายมาร โลกจึงสามารถดำรงอยู่ได้ ถ้าอธรรมหรือฝ่ายมารมีกำลังเหนือกว่าเทพแล้วก็ไม่สามารถต้านทานความชั่วได้ โลกก็จะถึงคราววิบัติ ประมาณนี้...

ผู้เขียนคิดว่าประเด็นนี้แฝงข้อคิดน่าสนใจ... 

 

คำสำคัญ (Tags): #ธรรมชนะอธรรม
หมายเลขบันทึก: 84940เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2007 22:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 15:15 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)
 • โลกตอนนี้น่ากลัวเหลือเกินค่ะ
 • เพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายอธรรมจะมากกว่าฝ่ายเทพหรือเปล่า
 • ดูจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วน่ากลัวค่ะ
 • กราบนมัสการ
P

ท่านพุทธทาสเคยพูดไว้นานแล้วว่า..

ธรรมะ ไม่กลับมา โลกา จะพินาศ

เจริญพร

 • กราบนมัสการ พระอาจารย์ที่เคารพ
  P
   
 • สวัสดีคุณลำดวน
  P
 • ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริง เพราะฉะนั้นย่อมชนะอธรรมได้อยู่แล้ว ดังในสมัยพุทธกาล แม้จะมีมารมาผจญพระองค์ท่านเพียงไร ก็ทรงชนะมารเหล่านั้ได้  

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

             ขอบคุณนะค่ะ ตามอ่านมาจากต่อจากครั้งก่อนคือเรื่อง ( น้ำคือบ่อเกิดแห่งชีวิต ) เพิ่งรู้ว่าราณีเป็นฝ่ายเทพอยู่ในดาว  ศุภเคราะห์ คือ ฝ่ายดี ธรรม กุศล มี ๔ ดวง ได้แก่ จันทร์ พุธ พฤหัส และศุกร์...

P

เป็นการสมมุติเพื่อการเข้าใจและอธิบายนะครับ...

ศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ก็มีทั้งฝ่ายเป็นคุณและฝ่ายเป็นโทษ...

อันที่จริง ถ้ามีภาพประกอบด้วยก็อาจทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แต่อาตมาไม่ค่อยชำนาญในการวาดและใส่รูป จึงเล่าเพียงแนวคิด...

ถ้าอาจารย์สนใจก็หาหนังสือโหราศาสตร์อ่านไปด้วยก็จะทำให้แจ่มแจ้ยิ่งขึ้น...

ไม่แน่นะครับ ต่อไปอาจารย์อาจได้ชื่อว่า โหรราณี ก็ได้นะครับ (..........)

เจริญพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท