การฝึกให้นักเรียนอ่านและจำคำตามมาตราตัวสะกด

สอนคำตามมาตราตัวสะกดแบบง่าย ๆ
ข้าพเจ้า นางรุจิรา ทองเปราะ ได้ทำการสอนวิชาภาษาไทยมาเป็นเวลาหลายปี ได้หาวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับคำที่มีตัวสะกดตามมาตราต่าง ๆ ด้วยวิธีการใช้เกม การให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยไปค้นคำจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วนำมาติดปะทำใบงาน และวิธีการร้องเพลง ปรากกฎว่าวิธีการใช้เกมเด็กจะสนใจดีและสนุกเพียงขณะที่เล่นเกม พอเลิกเล่นหรือเวลาผ่านไปก็จะลืมคำ สำหรับการให้ไปค้นคำจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะนักเรียนบางคนไม่สามารถหาคำได้  เพราะที่บ้านไม่มีสิ่งพิมพ์ แต่พอข้าพเจ้าได้นำเพลงมาประกอบการสอนจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนให้ความสนใจ สนุกสนานเพราะได้แสดงท่าทางประกอบเพลงด้วย ทำให้จำคำได้ดี และเรียนรู้ได้เร็วขึ้น จึงสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1  ชั้น ป. 2 เป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์ ชอบการร้องเพลง จึงควรนำเพลงมาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้ผลดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนมาตราตัวสะกดความเห็น (3)

บู
IP: xxx.24.195.64
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับครู

หญิง
IP: xxx.29.60.222
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้คะ

เจี๊ยบ
IP: xxx.123.225.209
เขียนเมื่อ 
เป็นการใช้วิธีการสอนที่ดี น่าจะนำไปใช้สอนในวิชาอื่นๆบ้าง