ครั้งหนึ่งในแม่โจ้ - ชุมพร

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ได้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  เนื่องจากฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกไปได้จึงทำให้น้ำท่วม

ประมวลภาพ