อาลัยคุรุด้านการจัดการ

อาลัยคุรุด้านการจัดการ

         Peter Drucker มหาคุรุด้านการจัดการถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 พ.ย.48   ขาดเพียงไม่กี่วันอายุก็จะครบ 96 ปี

                                          

                                               Peter Drucker

         เป็นยิวเยอรมัน   เกิดในประเทศออสเตรีย   จบปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศเมื่ออายุเพียง 22 ปี   หนีฮิตเล่อร์ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา   ที่สหรัฐอเมริกาเขียนหนังสือ 2 เล่มแรก คือ "The End of Economic Man" (1939) และ "The Future of Industrial Man" (1942)   เข้าตาบริษัท GM บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้น   จึงเชิญให้ Drucker ไปศึกษาและเขียนเรื่องราวของบริษัท   นำไปสู่หนังสือ "The Concept of the Corporation" อันโด่งดังและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิง   เขากลายเป็นคุรุด้านการจัดการตั้งแต่นั้นมา   และเป็นจุดเริ่มต้นของกระแส "กระจายอำนาย" (decentralization) ด้านการจัดการ   และแนวความคิดด้าน empowerment แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ   ตามมาด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับ knowledge worker

         "สิ่งประดิษฐ์" อีกอย่างหนึ่งของ Drucker คือ Management by Objectives ซึ่งมีผู้โจมตีว่าเป็นแนวคิดแบบ top - down เกินไป   แต่จริง ๆ แล้ว Drucker เสนอกลไกที่หลากหลาย   ทั้ง long - term objectives และเป้าหมายระยะสั้น   ที่มีกระบวนการกำหนดโดยผู้บริหารระดับต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน

         ในช่วงทศวรรษ 1990 Drucker อยู่ในขบวนการ Reinventing Government และช่วยให้คำปรึกษาต่อการยกเครื่ององค์การศาสนาที่เรียกว่า mega - church movement ว่าโบสถ์ต้องจัดบรรยากาศให้เป็นมิตรต่อลูกค้า   มีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งแขวนป้ายคำพูดของ Drucker ไว้ในห้องทำงานว่า
     What is your business?
     Who is your customer?
     What is your customer consider value?

ข้อวิพากษ์ต่อ Drucker ได้แก่
     1. ไม่ค่อยสนใจหรือไม่เก่งด้านองค์กรขนาดเล็ก
     2. หลักการ Management by objectives ไม่ดีพอสำหรับสภาพองค์กรที่ซับซ้อนมากอย่างในปัจจุบัน
     3. เป็น maverick พอใจที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ อย่าง Claremont แทนที่จะอยู่ที่ Harvard หรือ Standford
     4. ไม่ได้ทำงานวิชาการด้านการจัดการ   จนมีการสร้างทฤษฎีขึ้นมาอย่างที่ Michael Porter สร้างทฤษฎีด้าน strategy หรือ Theodore Levitt สร้างทฤษฎีด้าน marketing

 

จุดเด่น
     จุดเด่นของ Drucker คือแนวคิดของท่านเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจนเป็นคำกล่าวดาษดื่นและไม่เอ่ยว่ามาจาก Drucker   และเป็นคนที่มีความคิดใหม่ ๆ ออกมาแม้ในช่วงที่อายุเกิน 90   หนังสือเล่มสุดท้ายชื่อ "The Effective Executive in Action" จะพิมพ์ออกจำหน่ายในเดือน ม.ค.49

วิจารณ์  พานิช
 27 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)